Helsinki-Vantaan terminaalilaajennus

Finavia on käynnistänyt Helsinki-Vantaan lentoasemalla 900 miljoonan euron investointiohjelman, jonka tavoitteena on kasvattaa kansainvälisen liikenteen kapasiteettia. Lentoasema valmistautuu palvelemaan 20 miljoonaa matkustajaa vuoteen 2020 mennessä. Sweco toimii hankkeessa sekä rakennesuunnittelun että projektinjohdon tehtävissä.

FAKTAT

PROJEKTI

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalilaajennus ja projektin johto

VUOSI

Valmistuu 2020

TILAAJA

Finavia

TAUSTAA

Vuosille 2014–2020 ajoittuva kehittämisohjelma kohdistuu pääasiassa lähtöselvitys- ja vaihtomatkustuskapasiteetin kasvattamiseen sekä liikennejärjestelyjen parantamiseen. Tavoitteena on varmistaa Helsinki-Vantaan vahva kilpailuasema Euroopan ja Aasian välisessä vaihtoliikenteessä.

RATKAISU

Hanke on erittäin laaja ja vaatii toteutukselta lentoasemaympäristön erityspiirteiden tuntemista poikkeuksellisessa toimintaympäristössä sekä saumatonta tiedonkulkua. Tavoitteena on mahdollisimman nopea ja sujuva asennustyö häiritsemättä lentotoimintaa. Suunnitelmia, rakenteita ja asennustekniikoita kehitetään yhteistyössä urakoitsijan kanssa tuotannollisesti ja taloudellisesti parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Myös riskienhallinta on oleellisessa asemassa. Taustalla tehdään monenlaista selvitystyötä mahdollisten riskien minimoimiseksi. Erikoiset olosuhteet vaativat usein erikoisrakenteita, joiden suunnittelusta asiantuntijoillamme on paljon kokemusta.

Suunnittelun tärkeänä ohjaavana tekijänä toimii muuntojoustavuus. Sweco käyttää avointa suunnittelumetodia, jossa kiinteitä osia suunnitellaan niin, että niitä on mahdollista rakentaa uudelleen muuttuvien tarpeiden ja tilanteiden mukaan.

Yhteistoiminta kaikkien hankkeen osapuolten kesken on todella tärkeässä asemassa, koska hankkeessa on mukana niin monta toimijaa ja sidosryhmää. Kaikkien toiveet on otettava huomioon suunnittelukokonaisuudessa, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Kuvat: PES Arkkitehdit

"Tämä on laaja julkinen hanke, joka pyrkii näyttävyyteen ja houkuttelevuuteen. Aseman on tarkoitus viihtyvyydellään tuoda lisää Helsinki-Vantaan kautta kulkevia asiakkaita ja kaukomatkustajia. Projektin lähtökohtia ovat vaihtoliikennekapasiteetin lisääminen ja matkustajakokemuksen parantaminen. Rakennuksella luodaan nyt puitteet, joilla on oikeasti merkitystä matkustajakokemuksen parantamisessa."
Rakennesuunnittelija Tero Aaltonen, Sweco