Laitaatsalmen sillat

Savonlinnaan valmistuu kaksi merkittävää siltakokonaisuutta, joiden rakennesuunnittelusta Swecon asiantuntijat vastaavat.

FAKTAT

PROJEKTI

Laitaatsalmen sillat, Vt 4                     

VUOSI

2016-2019

LAAJUUS

Silta A: 496 m, Silta B: 492 m

Nykyinen Kyrönsalmen väylä on ollut alusliikenteelle onnettomuusaltis ja vaikea navigoitava. Nykyistä syväväylää ei voida säilyttää turvallisuusvaatimusten ja salmessa sijaitsevan ja historiallisesti arvokkaan Olavinlinnan takia. Hankekokonaisuudessa Kyrönsalmen syväväylä siirretään helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen.

Siltojen ja uuden syväväylän suunnittelu ja rakentaminen käynnistyi alkusyksystä 2016. Hankkeen pääpaino on sillan rakennustöillä. Laitaatsalmeen tulee kaksi, pituudeltaan n. 500 metriä ja alikulkukorkeudeltaan 24 metristä kiinteää siltaa. Kun siltoja ei tarvitse avata sekä vesi- että tieliikenne helpottuu.

Siltahankkeessa käytetään laaja-alaisesti tietomallintamista, joka on avain haastavan siltahankkeen menestykseen. Poikkeuksellisen mittavat siltarakenteet ja rakenteiden yhteensovittaminen sekä suunnitelmien tuottaminen työmaalle nopeassa aikataulussa olisi vaikeaa ilman tietomallintamista. Työmaan lisäksi tietomalleja käytetään tilaajalla sekä suunnitelmien tarkastuskonsultilla, mikä osaltaan nopeuttaa myös tarkastus- ja hyväksymisprosessia.

Kevyelle liikenteelle rakennetaan hissit eteläisen sillan yhteyteen ja hissin yhteyteen rakennetaan portaat. Sweco vastaa rakennetekniikan suunnittelun ohella myös kohteen porras- ja hissitornien LVIAS- ja valaistussuunnittelusta.