0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kiinteistökehittäminen

Löydetään kiinteistösi kestävät arvot yhdessä

Swecon kiinteistökehityksen palvelut yhdistää kolme osaamisaluetta: teknisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen. Otamme vastuun kokonaisvaltaisesta hankeohjauksesta ja yhdistämme parhaat osaajat ja ratkaisut.

Kiinteistökehittäminen: Tarve, tavoitteet, arvo ja merkitys

Kiinteistökehitys lähtee aina kiinteistön, asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeista. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja löytämään kiinteistöjen potentiaalin sekä oikean strategian kiinteistö-kehityshankkeen toteuttamiseen kiinteistön toiminnallisuuden, arvon tai tuoton parantamiseksi.

Swecon kiinteistökehityksen palveluilla tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi positiivista vaikutusta yhteiskuntaan tai ympäristöön. Laaja-alaisen asiantuntemuksemme ansiosta varmistamme koko hankeen kestävyys- ja talous sekä teknisten näkökulmien yhteensovittamisen. 

Varmistamme hankkeen aikana sidosryhmien välillä vuorovaikutuksen laaja-alaisella markkinavuoropuhelulla sekä kokoamalla oikeat verkostot yhteen.

Tuomme hankkeen kaikki osapuolet yhteen ratkaisemaan ja varmistamaan onnistuneen ja tarkoituksenmukaisen lopputuloksen. Otamme vastuun kokonaisvaltaisesta, käyttäjälähtöisestä ja kustannustietoisesta hankeohjauksesta ja varmistamme, että osaoptimoinnin sijaan hanketta ohjaa elinkaariajattelu.

Kiinteistökehittämisen toimintaympäristö

Swecon kiinteistökehityksen palvelut tuo yhteen kolme osaamisaluetta – teknisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen.

Eri osaamisalueiden asiantuntemuksen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden yhdistäminen heti hankkeen alkumetreillä tuottaa lisäarvoa hankkeelle, käyttäjille ja sijoittajille ja varmistaa, että asiakas menestyy omassa liiketoiminnassaan.

Projektinjohto toimii hankkeiden ”liimana ja öljynä”, ja tuo ihmiset, tavoitteet ja strategiat yhteen, estävät siiloutumista sekä varmistavat hankkeen sujuvan edistymisen.

Kiinteistökehityspalvelut ovat ratkaisu kiinteistösijoittamisen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin

Kaavakehitys

 • Tontin kehitettävyystarkastelut
 • Viitesuunnitelmien laatiminen
 • Hiilijalanjälkilaskelmat,  alueelliset energiaratkaisut
 • Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi. Swecon kehittämä Carbon Cost Compass -laskentatyökalu vertailee materiaalivalintojen hiili- ja kustannusvaikutuksia jo hankkeen varhaisessa vaiheessa.
 • Kaavamuutoksen jälkeinen pää-, arkkitehti ja erikoissuunnittelu ja projektinjohto
 • Kumppaneiden kartoittaminen ja kilpailuttaminen kaavoitukseen
 • Rakennusoikeuden myynnin konsultointi
 • Biodiversiteetti

Hankekehitys

 • Tontin, toimitilan tai investointikohteen haku, vertailut ja tontinkäyttötutkimukset
 • Tarve- ja hankeselvitykset
 • Tontin tai kiinteistön käyttötarkoituksen ideointi
 • Kaavoituksen ja maankäytön konsultointi ja lupaprosessien ohjaus
 • Kustannus- ja määrälaskenta, kustannusarviot
 • Investointi- ja kannattavuuslaskelmat, toteutettavuus- ja toteutusmalliselvitykset
 • Kilpailutusprosessien toteuttaminen
 • Käyttäjä-, toteuttaja- ja sijoittajakartoitukset
 • Kustannus- ja määrälaskenta

Kiinteistön transaktiot

Kaupallinen kehitys ja vuokraus

 • Konseptisuunnittelun ohjaus
 • Vuokrasopimukset ja vastikelaskelmat
 • Ostokohteiden kartoittaminen

Heidi Kerosuo

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.