0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kustannus- ja määrähallintapalvelut

Kustannus- ja määrähallintapalvelut

Tuotamme päätösten ja toiminnan perustaksi rakennustaloudellisia laskelmia ja analyysejä luotettavasti ja tehokkaasti. Yhteistyössä asiakkaamme kanssa edistämme yrityksen kilpailukykyä ja vapautamme aikaa suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kustannuslaskenta ja -hallinta

Kustannuslaskenta ja kustannushallinta ovat koko rakennusprosessin kattavaa asiantuntijapalvelua. Ammattitaitoisen kustannuslaskennan avulla varmistamme rakennushankkeesi taloudellisen onnistumisen.

Kustannusasiantuntijamme varmistavat, että hankkeesi budjetti on realistinen. Kustannusasiantuntija etsii vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ohjaa suunnittelua. Kustannuslaskenta mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja kustannuspaineisiin, kun päätökset voidaan tehdä tietopohjaisesti. Hyödynnämme kustannuslaskennassa vertailuaineistoa toteutuneista kustannuksista sekä tietomalleja.

Nuku yösi rauhassa ilman budjettihuolia – siksi laskentapalvelut!

Moni rakennusalan toimija pelkää budjetin paukkumista hankkeesta toiseen, koska kustannukset tuntuvat elävän omaa elämäänsä, johon kukaan ei voi vaikuttaa. Kustannuslaskijoilla on kuitenkin kokemusta, markkinatietoutta ja valmiita laskentapalvelu-työkaluja, joita voitaisiin hyödyntää selvästi laajemmin.

Olemme kehittäneet Swecolla kustannusohjaukseen uuden palvelun, Activen, jolla helpotetaan kustannusten seuraamista ja ohjaamista ihan hankesuunnittelun alusta asti.

Määrälaskenta ja -hallinta

Määrähallinta luo pohjan onnistumisille hinnoittelussa ja rakennushankkeen toteutusvaiheessa. Määrätietojen avulla riskit saadaan minimoitua ja yrityksesi saa selkeää kilpailuetua. Määrähallinnan asiantuntijamme tuottavat Talo-80-standardin mukaiset määräluettelot. Asiakkaamme voivat hyödyntää eriteltyjä määrätietoja niin tarjousvaiheessa kuin tuotannossakin. Määräluettelot toimitetaan asiakkaan laskentaohjelmiin mukautettuina siirtotiedostoina. Julkisissa kyselyissä määräkustannukset jaetaan kohteen tilanneiden urakoitsijoiden kesken.

Talotekninen laskenta

Laskemme myös LVI-määrät tietomallipohjaisesti IFC-mallista niissä hankkeissa, joissa suunnittelu on tehty Revit-ohjelmalla. Saamme määrät tuotettua heti suunnitelmien saavuttua urakkakyselyyn. Näin LVI-urakoitsijalta säästyy aikaa omalta laskennalta ja hän voi keskittyä suoraan määrien hinnoitteluun.

LVI-Määr@ palvelu sisältää selkeät määräluettelot LVISPR-suunnittelualoittain sekä määrien listauksen kansallisen nimikkeistön mukaisesti. Määrä voidaan jaotella määräluetteloiksi jaottelulla IV, LJ, VV ja SPR. Hinnoittelu pohjautuu ostajamäärään.

Määr@-konseptin mukaiseen toimitukseen kuuluu:

  • Sopimusehdot
  • Excel-pohjaiset luettelot LVISPR-suunnittelualoista
  • Määrittely luettelojen sisällöstä
  • Selkeä revisiohallinta esimerkiksi lisäkirjetapauksissa

Olemme kehittäneet ja toteuttaneet kustannus- ja määrälaskenta-palveluja yli 30 vuotta

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme kilpailukykyä tuottamalla päätösten ja toiminnan perustaksi rakennustaloudellisia laskelmia ja analyysejä selkeästi ja nopeasti.

Toimintaamme ohjaavat riippumattomuus, puolueettomuus, sujuva ja mutkaton henkilökohtainen yhteydenpito sekä ehdoton luotettavuus.

Tarjoamme asiakkaillemme rakennustaloudellisen tiedonhallinnan parhaat palvelut ja parhaan palvelukokemuksen.

KATSO VIDEO!

Olemme kehittäneet ja toteuttaneet kustannus- ja määrälaskenta-palveluja yli 30 vuotta

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme kilpailukykyä tuottamalla päätösten ja toiminnan perustaksi rakennustaloudellisia laskelmia ja analyysejä selkeästi ja nopeasti.

Toimintaamme ohjaavat riippumattomuus, puolueettomuus, sujuva ja mutkaton henkilökohtainen yhteydenpito sekä ehdoton luotettavuus.

Tarjoamme asiakkaillemme rakennustaloudellisen tiedonhallinnan parhaat palvelut ja parhaan palvelukokemuksen.

KATSO VIDEO!

Rakennusriidat- ja erimielisyydet

Kokeneet asiantuntijamme auttavat erimielisyyksien selvittämisessä sekä niiden ennalta ehkäisemisessä. Olemme toimineet rakennustalousasiantuntijana ja selvitysmiehenä useissa Suomen merkittävimmistä rakennusriitatapauksissa. Erityisosaamisalueitamme ovat lisä- ja muutostöiden vertailulaskelmat, asiantuntijan laatimat kustannusarviot, aikataulusiirtymien syyt ja kustannusvaikutukset sekä vertailevat kokonaiskustannusarviot.

Purkukartoitus

Tarjoamme kiinteistönomistajille tiukentuvan jätelain vaatimuksien mukaisia laskelmia. Teemme purkukartoituksia ja purkumääriä jätejakeineen erilaisiin kohteisiin sekä arvioimme hyötykäyttökelpoiset materiaalit kohteessa.

Purkukartoitus on rakennuksen tai rakenteen arviointiprosessia sellaisten materiaalien ja komponenttien tunnistamiseksi, jotka on poistettava ennen kuin purkaminen tai remontti voi tapahtua. Tämä selvitys on ratkaisevan tärkeä turvallisuuden, ympäristövaatimusten noudattamisen ja tehokkaan jätehuollon varmistamiseksi purkuprosessin aikana.

Kannattavuuslaskelmat

Tarjoamme kannattavuuslaskelmapalvelua hankekehityksen avuksi. Laadimme investoinnin kannattavuuslaskelmia ja muita investointipäätöksen teon tueksi tarvittavia analyyseja.

Numeerisen mallintamisen menetelmä Monte Carlo -analyysi

Monte Carlo -analyysi perustuu todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteen hyödyntämiseen. Analyysi voidaan tehdä sekä rakentamisen kustannuksille, että aikataululle ja myös hankkeen riskeille. Se ohjaa projektiryhmää miettimään hankkeen kustannuksia ja riskejä etukäteen sekä mm. visualisoi hankkeen kustannusten jakautumisen todennäköisyydet toteutuneissa tilanteissa.

Timo Isoranta

Yksikönjohtaja

Janne Silvennoinen

Johtava kustannusasiantuntija

Ole meihin yhteydessä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen tarjoukset(at)sweco.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.