0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kustannus- ja määrähallintapalvelut

Tuotamme päätösten ja toiminnan perustaksi rakennustaloudellisia laskelmia ja analyysejä luotettavasti ja tehokkaasti. Yhteistyössä asiakkaamme kanssa edistämme yrityksen kilpailukykyä ja vapautamme aikaa suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kustannuslaskenta ja -hallinta

Kustannuslaskenta ja -hallinta ovat koko rakennusprosessin kattavaa asiantuntijapalvelua. Ammattitaitoisen kustannuslaskennan avulla varmistamme rakennushankkeesi taloudellisen onnistumisen.

Kustannuslaskennalla ja -hallinnalla varmistamme, että hankkeesi budjetti on realistinen. Pystymme etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ohjaamaan suunnittelua. Kustannuslakenta mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja kustannuspaineisiin, kun päätökset voidaan tehdä tietopohjaisesti. Hyödynnämme kustannuslaskennassa vertailuaineistoa toteutuneista kustannuksista sekä tietomalleja.

Määrälaskenta ja -hallinta

Määrähallinta luo pohjan onnistumisille hinnoittelussa ja rakennushankkeen toteutusvaiheessa. Määrätietojen avulla riskit saadaan minimoitua ja yrityksesi saa selkeää kilpailuetua. Määrähallinnan asiantuntijamme tuottavat Talo-80-standardin mukaiset määräluettelot. Asiakkaamme voivat hyödyntää eriteltyjä määrätietoja niin tarjousvaiheessa kuin tuotannossakin. Määräluettelot toimitetaan asiakkaan laskentaohjelmiin mukautettuina siirtotiedostoina. Julkisissa kyselyissä määräkustannukset jaetaan kohteen tilanneiden urakoitsijoiden kesken.

Rakennusriidat- ja erimielisyydet

Kokeneet asiantuntijamme auttavat erimielisyyksien selvittämisessä sekä niiden ennalta ehkäisemisessä. Olemme toimineet rakennustalousasiantuntijana ja selvitysmiehenä useissa Suomen merkittävimmistä rakennusriitatapauksissa. Erityisosaamisalueitamme ovat lisä- ja muutostöiden vertailulaskelmat, asiantuntijan laatimat kustannusarviot, aikataulusiirtymien syyt ja kustannusvaikutukset sekä vertailevat kokonaiskustannusarviot.

Purkukartoitukset

Tarjoamme kiinteistönomistajille tiukentuvan jätelain vaatimuksien mukaisia laskelmia. Teemme purkukartoituksia ja purkumääriä jätejakeineen erilaisiin kohteisiin sekä arvioimme hyötykäyttökelpoiset materiaalit kohteessa.

Kannattavuuslaskelmat

Tarjoamme kannattavuuslaskelmapalvelua hankekehityksen avuksi. Laadimme investoinnin kannattavuuslaskelmia ja muita investointipäätöksen teon tueksi tarvittavia analyyseja.

Tutustu muihin palveluihimme

Timo Isoranta

Toimitusjohtaja

Janne Silvennoinen

Johtava kustannusasiantuntija
Copy link
Powered by Social Snap