0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Contesta on nyt osa Swecoa – Tervetuloa tutustumaan laadunvarmistuspalveluihimme!

Kokonaisvaltaiset laadunvarmistuspalvelut saman katon alta

Palvelumme hyvän sisäilman laadun ja laadukkaiden betonirakenteiden varmistamiseksi kattavat rakennuksen koko elinkaaren suunnittelusta käyttöön ja korjauksiin. Vastaamme uudis- ja peruskorjaushankkeiden rakentamistyön aikaisen laadun varmistamisesta ja käyttöönoton jälkeen tehtävästä seurannasta.

Palvelemme asiakkaita kosteuden-, puhtauden- ja ilmatiiviyden hallintaan, ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen sekä betonin työmaa-aikaiseen laadunvarmistukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi tarjoamme kattavasti erilaisia betonitestauspalveluita.

Laadunvarmistuksen asiantuntijamme asiakkaan apuna hankkeen kaikissa vaiheissa

Suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheen laadunhallintapalveluilla voidaan varmistaa rakenteiden ja talotekniikkajärjestelmien toimivuus sekä ehkäistä valmiin betonirakenteen laatuongelmia. Laadunhallinnan kokonaissuunnittelu ja toteutus tehdään aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheessa laadunhallinnan asiantuntija pystyy vaikuttamaan tehokkaasti valmiin rakennuksen sisäilmaston laatuun. Suunnittelemme toimivimmat ja helposti toteuttavat rakenneratkaisuja ja materiaalit.

Laadunhallinnan asiantuntija kommentoi ja antaa tarvittaessa parannusehdotuksia suunnitelmiin ja rakennustapaselostukseen valmiin rakennuksen sisäilmaston laatuun vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Suunnitteluvaiheen edetessä rakennusluvan hakemiseen, hankkeelle nimetään kosteudenhallintakoordinaattori, joka laatii lupavaiheessa kosteudenhallintaselvityksen.

Suunnitteluvaiheessa betonin laadunvarmistustoimenpiteenä suoritetaan betonille ennakkokokeita. Ennakkokokeilla selvitetään betonin suunnitelmien edellyttämät ominaisuudet ja varmistetaan, että betoniresepti on toimiva. Ennakkokokeet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, huomioiden betonin laadunvarmistukselle asetetut vaatimukset.

Rakentaminen

Rakentamisvaiheessa varmistamme sovittujen laadunvarmistustoimenpiteiden toteuttamisen sekä ohjeistamme puhtauden ja kosteudenhallintasuunnitelman laadinnassa. Rakentamisen aikainen betonin laadunvarmistus on myös tärkeä osa työmaan laadunvarmistuksen kokonaisuutta, ja hyvin toteutetulla laadunvarmistuksella pystytään ehkäisemään valmiin betonirakenteen laatuongelmia.

Työmaa-aikaisia laadunvarmistustoimenpiteitä ovat mm. säännölliset kierrokset (kosteuden- ja puhtaudenhallinta), merkkiainekokeet, ilmavuotomittaukset, kosteusmittaukset ja olosuhteiden seurantamittaukset sekä valujen yhteydessä betonikoekappaleiden valmistus ja betonin ilmamäärämittaukset sekä massiivivalujen lämmönhallinta. Säännöllisillä kokouksilla ja työmaakierroksilla varmistetaan, että työmaan olosuhteista pysytään ajan tasalla ja pystytään reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti.

Käyttö

Käyttöönotto vaiheessa tarkastamme IV-mittauspöytäkirjan sekä järjestelmien toimivuuden ja tilojen loppusiivouksen tason. Valmiin betonirakenteen vaatimustenmukaisuutta voidaan arvioida kimmovasara-testauksin, tartuntavetolujuuskokein ja tarvittaessa rakennekoekappaleiden lujuusominaisuuksilla. Tarjoamme osaamista myös betonirakenteiden erilaisissa ongelma-, vaurio- ja reklamaatioselvityksissä.

Takuuajan päättyessä osallistumme takuuajan takuutarkastukseen, varmistamme ylläpitovaiheessa suunniteltujen huoltotoimenpiteiden toteuttamisen sekä toteutamme käyttäjäkyselyn tilojen kosteus- ja sisäilmateknisestä toimivuudesta.

Laadunvarmistuspalvelumme

 • Kosteudenhallinta
 • Puhtaudenhallinta
 • Rakenteiden ilmatiiveyden hallinta
 • Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus
 • Betonin laadunvarmistuspalvelut
 • Betonitestauspalvelut
 • Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut

Betonin laadunvarmistus ja kuntotutkimukseen liittyvät testauskokonaisuudet

Betoniteknisenä asiantuntijana tarjoamme tutkimuksen, tarkastuksen, testauksen, laadunvarmistuksen, CE-merkinnän ja tuotekehityksen ratkaisuja kaikkiin betonirakentamisen vaiheisiin. Vantaan ja Paraisten laboratorioiden keskeisimmät testauspalvelut kuuluvat akkreditoinnin piiriin FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T195 ja toimimme eräiden tuoteryhmien osalta myös Rakennustuoteasetuksen mukaisena ilmoitettuna laitoksena.

 • Kopokartoitukset
 • Puristuslujuustestaus (standardit SFS-EN 12390-3 ja SFS-EN 12504-1) *
 • Näytteenotto: poralieriöiden näytteenotto (standardi SFS-EN 12504-1) *
 • Tiheyden määritys (standardi SFS-EN 12390-7) *
 • Petrografinen ohuthieanalyysi (ASTM C856 / C856M)*
 • Kimmovasaratestaus (standardi SFS-EN 12504-2 Kimmoarvon määritys kimmovasaralla) *
 • Vetolujuus ja tartuntalujuus (standardi SFS 5445 ja SFS 5446) *
 • Paineellinen vedentunkeuma (standardi SFS-EN 12390-8) *
 • Taivutusvetolujuus (standardi SFS-EN 12390-5) *
 • Halkaisuvetolujuus (standardi SFS-EN 12390-6) *
 • Kovettuneen betonin kloridipitoisuuden määrittäminen (standardi SFS-EN 14629) *
 • Efnarc-testaus (ruiskubetonin energia-absorptio) (Standardi SFS-EN 14488-5)

Betonin pakkasenkestävyyden varmistamiseen liittyvät testausmenetelmät

 • Betonin jäädytys-sulatuskestävyyden testaus, laattakoe (standardi CEN/TS 12390-9 ja CEN/TR 15177) *
 • Betonin jäädytys-sulatuskestävyys (standardi standardi SFS 5447) *
 • Huokosjakotutkimus, by72, Betonin laadunvarmistus, Osa 1.  ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä optisella määrityksellä tai kuva-analyysilla käyttäen syväoppivaa tekoälyä *
 • Kovettuneen betonin ilmahuokosominaisuuksien määritys pintahieestä SFS-EN 480-11 *

Betonituotetestaukset

 • Betoninkattotiilien testaukset (SFS-EN 490 ja SFS-EN 491)
 • Betoniset päällystetuotteet (SFS-EN 1338, SFS-EN 1339 ja SFS-EN 1340)
 • Betoni- ja kevytsoraharkot (SFS-EN 15435 ja SFS-EN 771-3)

Kiviainestestaus

 • Kiviaineksen alkalikiviainesreaktivisuuden testaukset

Sementti, seosaineet ja betonin lisäaineet

Sementin testaus

 • Hienouden määritys (SFS-EN 196-6) *
 • Kemialliset analyysit (liukenematon jäännös, hehkutushäviö ja kloridipitoisuus. SFS-EN 196-2) *
 • Lujuuden määritys (SFS-EN 196-1) *
 • Sitoutumisaika ja tilavuudenpysyvyys (SFS-EN 196-3 + A1 *
 • Muuraussementin testaukset (SFS-EN 413-1 ja 413–2)

Masuunikuonan testaus

 • Kosteuspitoisuus (SFS-EN 15167-1) *
 • Kloridipitoisuus (SFS-EN 196-2) *
 • Hienouden määritys (SFS-EN 196-6) *
 • Lujuuden määritys (SFS-EN 196-1) *
 • Sitoutumisaika ja tilavuudenpysyvyys (SFS-EN 196-3 + A1) *

Lentotuhkan testaus

 • Lentotuhkan testaus (SFS-EN 451-1 ja 451–2)
 • Lujuuden määritys (SFS-EN 196-1) *
 • Sitoutumisaika ja tilavuudenpysyvyys (SFS-EN 196-3 + A1) *
 • Hienouden määritys (SFS-EN 196-6) *

Betonin lisäaineiden CE-merkintäkokeet

Tuoreen betonimassan testaukset

 • Betoni, koekappaleiden valmistus
 • Tuoreen massan tiheys, lämpötila ja ilmamäärä
 • Painuma, leviämä

Asbestianalytiikka

 • ISO 14966 Asbestin tunnistaminen ja kvantitatiivinen määrittäminen *
 • ISO 22262-1 Ilmanäytteet, Asbesti *
 • ISO 16000-27 pintapölynäytteet, Asbesti *

* Akkreditoidut menetelmät

Tutustu muihin palveluihimme

Ville Hakala

Yksikönjohtaja

Joonas Nortio

Tiimipäällikkö

Ville Ruotsalainen

Betonin testaus

Ole meihin yhteydessä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä. Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen tarjoukset(at)sweco.fi.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.