0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kosteudenhallintakoordinoinnilla varmistetaan hyvän sisäilman laatu sekä terveelliset ja turvalliset olosuhteet

Kosteustekninen toimivuus on elinkaarikestävän rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita

Kosteudenhallintakoordinoinnilla varmistamme valmiin rakennuksen hyvän sisäilman laadun ja käyttäjille terveelliset ja turvalliset olosuhteet jo suunnittelun ja rakentamisen aikana.

Mihin kosteudenhallintaa tarvitaan?

Kosteudenhallinta on rakennushankkeissa tärkeämpää kuin koskaan. Emme halua nähdä enää ainoatakaan koulua, asuntoa tai toimistoa, jonka käyttäjät altistuvat huonon sisäilman aiheuttamille haitoille. Kosteudenhallintakoordinaattori auttaa huomioimaan myös muuttuvan ilmaston vaikutukset rakennusten kosteusturvallisuudelle. Asettaahan esimerkiksi lisääntynyt sadanta rakenteet yhä kovemmalle koetukselle.

Kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia voidaan estää. Riittää, että kosteustekninen toimivuus otetaan hankkeen yhteiseksi tavoitteeksi ja huomioon suunnittelussa, työmaalla ja ylläpidossa. Kosteudenhallintakoordinaattorin tärkein tehtävä onkin toimia eri osapuolten tukena ja yhdyslinkkinä. Varmistamme, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan kosteusteknisesti oikein. Tavoitteena on käyttäjille terveellinen ja turvallinen rakennus koko sen elinkaaren ajan.

Kosteudenhallintakokemusta yli 200 kohteesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on vaatinut kosteudenhallintakoordinaattorin mukaan kaikkiin rakennusluvan alaisiin hankkeisiin vuodesta 2018 alkaen. Swecolla rakennusten kosteudenhallinta on ollut työlistalla paljon pidempään, ja siksi meille on karttunut kokemusta jo yli 200 kohteesta.

Kokemus on välttämätöntä, koska kosteudenhallintakoordinaattoreille ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia. Useilla koordinaattoreillamme on FISEN pätevyys ja kaikilla laaja kokemus alalta. Jokainen kosteudenhallintakoordinaattori on tehtäväänsä huolella valittu rakennusalan ammattilainen. Se takaa myös laajan valikoiman keinoja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn.

Lisäksi vaadimme asiantuntijoiltamme oikeaa asennetta. Kosteudenhallinnassa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä ja halua sovitella asioita jämäkän diplomaattisesti.

Swecon kosteudenhallintakoordinaattorien osaamisalueet

  • Rakennusterveys
  • Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta
  • Sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset
  • Talotekninen ja rakennetekninen suunnittelu
  • Puhtaudenhallinta
  • Työnjohto (vastaavat mestarit)
  • Rakennustöiden valvonta.

Kosteudenhallintakoordinointi suunnittelun aikana

Sujuvan yhteistyön ja onnistuneen lopputuloksen kannalta kosteudenhallintakoordinaattori kannattaa ottaa mukaan rakennushankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän kosteudenhallintaselvitys tarvitaan viimeistään rakennusluvan liitteeksi.

Kosteusteknisesti laadukas lopputulos voidaan saavuttaa useilla eri toimintatavoilla. Autamme valitsemaan sopivan toteutustavan tai toteuttamaan kosteudenhallinnan esimerkiksi Terve talo -toimintamallilla, Kuivaketju10:llä tai muilla vastaavilla menettelyillä.

Kosteudenhallintakoordinaattorina valvomme ja ohjaamme suunnittelua tilaajan asettamien tavoitteiden mukaan. Organisoimme suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja varmistamme, että suunnittelijat tunnistavat hankkeen kosteusriskit ja löytävät ratkaisut niiden hallitsemiseksi. Kommentoimme myös suunnitelmia, jotta kohteeseen valitaan kosteusteknisesti turvallisia ja toimivia ratkaisuja.

Kosteudenhallinta työmaalla ja ylläpidossa

Kosteustekninen toteutettavuus kuuluu jo suunnitteluvaiheen kosteudenhallintakoordinointiin. Varmistamme, että suunnitteluratkaisut esitetään niin, että työmaalla on parhaat edellytykset toteuttaa kohde kosteusteknisesti turvallisesti. Ohjeistamme urakoitsijaa tarvittaessa ja tarjoamme tietoa rakentamisen aikaisen kosteuden hallintaan, kuten suojaustapoihin ja betonirakenteiden kuivatukseen. Autamme myös yhdistämään kosteustekniset vaatimukset aikataulutavoitteisiin.

Tuemme urakoitsijaa kosteudenhallintasuunnitelman tarkentamisessa. Jotta urakoitsijan laatima suunnitelma ohjaisi rakentamista aidosti oikeaan suuntaan, sen on tärkeää sisältää riittävästi käytännönläheisiä ratkaisuja ja toimintatapoja. Urakoitsijan kannattaakin ottaa kosteudenhallintakoordinaattori itselleen luottokumppaniksi jo hankkeen alussa. Yhdessä voimme varmistaa, että myös aliurakoitsijat toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan.

Kosteudenhallintakoordinaattorin vastuu päättyy virallisesti rakennuksen käyttöönottoon, mutta näkökulmamme on rakennuksen koko elinkaaressa. Koordinaattorin tehtäviin kuuluukin esimerkiksi rakennuksen huoltokirjan ja asiakaskansion kommentointi sekä käyttäjien perehdytyksen ohjeistaminen.

Kosteudenhallinta ja puhtaudenhallinta kannattaa yhdistää

Molemmat rakennusten asumisterveyteen vaikuttavat koordinointitehtävät kannattaa yhdistää samalle asiantuntijalle. Kun kosteuden- ja puhtaudenhallintaa ohjataan kokonaisuutena, työskentely on tehokasta eikä koordinointitehtäviin tule turhia päällekkäisyyksiä.

Ville Hakala

Yksikönjohtaja

Joonas Nortio

Tiimipäällikkö

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.