0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Puhtaudenhallinta varmistaa terveellisen sisäympäristön ja turvalliset työolosuhteet

Puhtaudenhallintakoordinointi – Puhdas ja raikas sisäilma on jokaisen perusoikeus

Puhtaudenhallintakoordinoinnilla varmistamme valmiin rakennuksen käyttäjille terveellisen sisäympäristön ja työmaalla työskenteleville turvalliset työolosuhteet.

Mihin puhtaudenhallintaa tarvitaan?

Terveellinen ja turvallinen sisäympäristö ei ole itsestäänselvyys, vaikka laadukkaan sisäilman pitäisi olla jokaisen perusoikeus. Sisäilman epäpuhtaudet vaikuttavat monella tapaa ihmisten hyvinvointiin, vireyteen ja työtehoon. Sisäilman laatuun onkin tärkeää kiinnittää huomiota rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Puhtaudenhallintakoordinaattorina varmistamme, että suunnittelijat ja urakoitsijat saavat riittävästi tietoa, ohjausta ja tukea puhtaan sisäympäristön toteutukseen. Puhtaudenhallinta rakentamisen aikana on yhtä tärkeää työmaan työturvallisuudelle kuin valmiin rakennuksen sisäolosuhteille. Autammekin luomaan turvalliset työolosuhteet ja hyvän sisäilman kaikille rakennuksen käyttäjille.

Puhtaudenhallintakoordinointi suunnittelun aikana

Puhtaudenhallintakoordinointia ei ole välttämätöntä aloittaa rakennushankkeessa yhtä aikaisin kuin kosteudenhallintaa. Asiantuntija-avusta on kuitenkin hyötyä jo hankintavaiheessa, kun rakennushankkeelle laaditaan puhtaudenhallinta-asiakirja. Se määrittää vaatimukset työmaatoiminnalle ja puhtaudenhallinnan todentamiselle, dokumentoinnille ja lopputulokselle.

Puhtaudenhallintakoordinaattorimme on tärkeä apu myös hankkeen puhtausvaatimusten ja sisäilmatavoitteiden määrittelyssä. Sisäilmastoluokituksen (2018) mukaan puhtausluokkia on vain yksi (P1) ja sisäilmastoluokkia kolme (S1–S3): molemmat kannattaa määritellä yhtä aikaa. Puhtausluokka on mahdollista määritellä vain talotekniikalle tai lisäksi rakennustyölle, mikä nostaa vaatimuksia. Parhaan puhtaustason saavuttaminen vaatii, että puhtaudenhallinta huomioidaan rakennustöiden aikataulutuksessa alusta asti.

Sisäilman epäpuhtauksia voidaan ennakoida ja välttää sopivilla suunnitteluratkaisuilla. Puhtaudenhallintakoordinaattorimme kommentoi erityisesti sisämateriaalivalintoja. Autamme myös sijoittamaan pölyä keräävät pinnat oikein ja huomioimaan tilojen siivottavuuden jo suunnittelun aikana. Suunnitteluratkaisujen pitää olla myös mahdollisimman helppoja ja turvallisia.

Puhtaudenhallinta työmaalla

Puhtaudenhallinta korostuu rakentamisvaiheessa. Puhtaudenhallintakoordinaattorina varmistamme, että rakennuttajan puhtausvaatimukset ymmärretään ja toteutetaan työmaalla oikein. Usein tarkastamme myös urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelman.

Puhtaudenhallintakoordinaattoriemme tärkeimpiä tehtäviä on työmaan aikataulujen kommentointi. Se varmistaa, ettei puhtaita ja pölyäviä töitä tehdä samaan aikaan. Kun työtehtävät vaiheistetaan ajoissa, puhtausvaatimukset on helpompi täyttää. Yhdessä keskustelemalla aikataulut ehditään suunnitella etukäteen, jolloin puhtaudenhallinta ei häiritse rakentamisaikataulua.

Maastomittaukset Swecolta

Parhaassa tapauksessa puhtaudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on lähinnä katselmoida ja valvoa tekemistä sekä toteuttaa vaadittavat puhtausmittaukset. Asiantuntijoidemme apu korostuu tilanteissa, joissa jotakin menee pieleen. Autamme ongelmatilanteiden ratkaisuissa ja pölyvahinkojen ehkäisyssä ohjaamalla asianmukaista osastointia ja muita suojauskeinoja.

Pölynhallinta korostuu korjausrakentamisessa, koska pölyn määrä on työmaalla purkamisen takia moninkertainen uudisrakentamiseen verrattuna. Samassa kohteessa voi olla myös korjattavia ja käytössä olevia tiloja, eikä pöly saa päästä leviämään likaisista tiloista puhtaisiin. Riittävää huomiota on kiinnitettävä myös terveydelle haitallisiin tai syöpävaarallisiin aineisiin.

Puhtaudenhallinta ja kosteudenhallinta kannattaa yhdistää

Molemmat rakennusten asumisterveyteen vaikuttavat koordinointitehtävät kannattaa yhdistää samalle asiantuntijalle. Kun puhtauden- ja kosteudenhallintaa ohjataan kokonaisuutena, työskentely on tehokasta eikä koordinointitehtäviin tule turhia päällekkäisyyksiä. Lue lisää kosteudenhallintakoordinoinnista.

 

Ville Hakala

Yksikönjohtaja

Joonas Nortio

Tiimipäällikkö

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.