0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Palvelut taloyhtiöille

Taloyhtiöiden energiatehokkuus

Taloyhtiöillä on runsaasti mahdollisuuksia säästää energiakustannuksissa sekä parantaa E-lukua ja asumismukavuutta. Swecon puolueettomat energiaselvitykset ja vertailuanalyysit auttavat sinua tekemään taloudellisesti sekä asumisviihtyvyyden ja terveellisen asuinympäristön näkökulmasta kannattavimmat päätökset.

LÄHETÄ MEILLE TARJOUSPYYNTÖ tarjoukset.taloyhtiopalvelut@sweco.fi

Selvitettäviä ratkaisuja ovat esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeet kuten maalämpö, aurinkoenergia tai ilmanvaihdon lämmöntalteenotto (LTO) sekä julkisivujen lisäeristäminen tai energiatehokkaiden ikkunoiden kannattavuusanalyysit.

Tyypillisiä energiatehostamisen hankkeita:

 1. Maalämpöön siirtyminen
 2. Ilmanvaihdon lämmön talteenoton lisääminen
 3. Energiatehokkaat ikkunat ja julkisivun lisäeristäminen
 4. Aurinkoenergia
 5. Lämmitysverkoston säätö

Maalämpöselvitys

 • Maalämmön toiminnallisen, teknisen ja taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden selvittäminen
 • Arvio investoinnista ja säästöstä kannattavuuslaskelmineen
 • Selvityksestä syntyy suuri joukko tunnuslukuja, joiden perusteella syntyy selkeä ja kohtuullisen tarkka käsitys toimenpiteen kustannuksista jo hyvin alkuvaiheissa.

Energiainvestointiselvitys

Energiainvestointiselvityksen avulla selvitetään, mitkä energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat kannattavia toteuttaa tulevien peruskorjausten yhteydessä tai itsenäisinä energiatehokkuus-toimenpiteinä. Raportissa esitetään kohdekiinteistön nykyinen energiatehokkuus sekä kohdekohtaisesti valitut energiansäästötoimenpiteet sisältäen niiden lasketut energiansäästöpotentiaalit, kustannusarviot sekä takaisinmaksuajat.

Ilmanvaihdon energiatehostamisen selvitys

Kohteesta riippuen tarkastellaan lämmön talteenoton lisääminen, ilmanvaihdon koneellistamisen mahdollisuudet tai tarveohjatun ilmanvaihdon rakentaminen. Selvityksessä tarkastellaan järjestelmien tekninen toteutuskelpoisuus sekä arvioidaan saavutettavat säästöt.

ARA:n energia-avustuksen E-lukulaskelmat

ARA myöntää energia-avustusta asuinrakennuksille vuosina 2020–2022 yhteensä 100 milj. euroa. Tuen saamisen ehtona on E-luvun parantaminen. Selvitämme, miten taloyhtiönne voi saavuttaa vaaditun E-luvun parannuksen sekä teemme myös hakemuksen liitteeksi vaaditut energialaskelmat.

Sähköautolatausselvitys

 • Liittymän ja kaapelointien riittävyyden selvittäminen sähköautonlatausjärjestelmää varten
 • Suunnittelun sekä toteutuksen kustannuksista on mahdollista saada tukea ARA:lta korkeintaan 35 %

Energiakorjausten rakennuttaminen ja valvonta

 • Urakkakilpailun järjestäminen energiakorjauksista
 • Urakkasopimuksen laadinta
 • Urakan tekninen, taloudellinen ja ajallinen valvonta
 • Takuuajan valvonta ja säästöjen seuranta

Teemme myös näitä:

 • PILP-selvitys (poistoilmalämpöpumppu)
 • Aurinkoenergiaselvitys
 • Lämmitystapaselvitys ym.

Vastaamme energiatehokkuusprojekteista alusta loppuun asti avaimet käteen -periaatteella. Asiantuntijamme huolehtivat asiakkaan edusta varmistamalla tavoitteiden saavuttamisen. Toimimme energiatehokkuusprojekteissa projektinjohdossa, suunnittelu- ja valvontatehtävissä.

Sweco on energiatehokkuuden huippuasiantuntija!

Kestävä kehitys on olennainen osa modernia suunnitteluprosessia. Energia-asiantuntijamme ohjaavat rakennus- ja kaupunkikehityshankkeita moniulotteisesti kohti energiatehokkaasti toimivia kokonaisuuksia.

Dennis Murto

yksikön päällikkö

Maalämpöratkaisut

Tutustu Swecon ainutlaatuiseen maalämpöratkaisutpalveluun.

Maalämpö Sweco

Löysitkö etsimäsi?

Ole meihin yhteydessä tai jätä tarjouspyyntö.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.