0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Simuloinnit ja analyysit

Rakennesuunnittelu

Simuloinnit ja analyysit

Teknisen laskennan asiantuntijamme tekevät vaativia lujuus- ja värähtelyanalyysejä, virtauslaskentaa, rakennusfysiikan laskentatehtäviä, kantavien rakenteiden optimointia sekä muita tuotekehityksen ja tutkimuksen laskentatehtäviä.

Moderneilla työkaluilla erilaisia konstruktioita voidaan helposti vertailla keskenään sopivan vaihtoehdon löytämiseksi. Simuloimalla voidaan tutkia myös sellaisia ilmiöitä ja tilanteita, joiden tarkastelu muuten olisi mahdotonta tai liian kallista. Olemme edelläkävijöitä kantavien rakenteiden optimoinnissa, joka on luonnollinen jatke rakenteiden tietokoneavusteiselle simuloinnille. Optimoinnissa ei tyydytä olemassa olevien suunnitelmien keskinäiseen vertailuun, vaan tuotetaan uusia entistä parempia konstruktioita.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa dynaamiset tarkastelut, kantavien rakenteiden optimointi, lujuuslaskenta ja FEM-analyysit, seismiset analyysit, palotekniset laskennat, rakennusfysiikkatarkastelut, stabiliteettitarkastelut, virtauslaskenta (CFD) sekä erilaiset simuloinnit.

Rakenteiden simuloinnit ja analyysit auttavat välttämään riskejä sekä säästävät aikaa ja rahaa. Ne korvaavat muuten tarvittavia kokeita tai vähentävät niiden määrää.

Simuloinnin työkaluina hyödynnämme tyypillisesti FEM-laskentaa (finite element method) sekä virtauslaskentaa (CFD).

Rakenteisiin liittyviä simulointikohteita ovat:

  • Törmäyssimulointi ja -mitoitukset, joiden avulla arvioidaan mm. liikennevälineiden törmäysvaikutusta rakenteille
  • Räjähdyssimulointi, jonka avulla tutkitaan rakenteiden käyttäytymistä erilaissa onnettomuustilanteissa
  • Betonirakenteiden lämpösimuloinnilla arvioidaan rakenteiden lämmitystarpeita erilaisissa olosuhteissa
  • Tuulisimuloinnit rakenteille
  • Virtaavan veden vaikutussimuloinnit rakenteille

Rakenteiden tyypillisimmät analyysit:

  • Vaativat epälineaariset lujuusanalyysit, joita hyödynnetään tilanteissa, joissa tavanomaiset mitoituskaavat eivät riitä.
  • Rakenteiden dynaaminen mitoitus, jota hyödynnetään laitteiden, tuulen ja kävelyn aiheuttamien värähtelyiden tunnistamiseen rakenteissa.
  • Seisminen mitoitus ja analyysit, joilla varmistetaan maanjäristysalueilla sijaitsevien rakenteiden kestävyys.
  • Väsymismitoitusta hyödynnetään dynaamisesti kuormitettujen teräsrakenteiden väsymistarkasteluun.

Eero Kokkonen

Osastopäällikkö, johtava CFD-insinööri

Kevin De Bleser

Vaativa lujuuslaskenta

Jussi Jalkanen

Vaativa lujuuslaskenta

Niko Vironen

Osastopäällikkö, VDC- ja palvelukehitys

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.