0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Simuloinnit ja analyysit

Rakennesuunnittelu

Virtauslaskenta (CFD)

Virtauslaskennalla (computational fluid dynamics, CFD) tarkoitetaan kaasujen ja nesteiden virtauksen simulointia. Virtauslaskenta mahdollistaa virtausteknisen tarkastelun ja virtuaalisen prototypoinnin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Virtauslaskenta antaa monipuolista ja arvokasta tietoa erityyppisissä sovelluksissa tehden kestävän kehityksen mukaisen ”kerrasta maaliin” tavoitteen realistiseksi, mahdollistaen nopeamman suunnitteluprosessin sekä merkittävän taloudellisen säästöpotentiaalin kokonaiskustannuksien osalta.

Tarjoamme virtauslaskentapalveluja (CFD) laaja-alaisesti eri sovelluskohteisiin.

Käytämme virtauslaskentaan moderneja ja tehokkaita työkaluja sekä laskentaan supertietokoneympäristöjä mahdollistaen satojen tai tuhansien prosessoriytimien hyödyntämisen laskennan nopeuttamiseksi ja laadukkuuden kasvattamiseksi.

Katso esimerkkejä virtauslaskennan kohteistamme tarkemmin TÄÄLTÄ.

Tyypillisiä virtauslaskennan sovelluskohteitamme ovat esimerkiksi:

Sisäilmastoanalyysit

 • Lämpötilajakauma ja vetoriski monimutkaisissa ja isoissa tiloissa
 • LVI-laitteiden toiminta ja optimointi
 • Ilmanjako ja ilmanvaihtuvuus
 • Sisäilman epäpuhtauksien leviäminen ja kontrollointi

Rakennetun ympäristön tuulisuus

 • Tuuliviihtyisyys
 • Tuulikuormat
 • Ilmansaasteiden leviäminen

Vesistöjen virtausanalyysit

 • Vesistöjen, jokien ja koskien virtausanalyysit
 • Voimalaitosten ja patojen virtausanalyysit
 • Satamien ja kanavien virtausanalyysit

Teollisuuden sovellukset

 • Painehäviötarkastelut
 • Monifraasivirtaukset
 • Lämmönsiirto
 • Prosessien ja laitteiden simuloinnit
 • Partikkelisimuloinnit
 • Pyörivien koneiden analyysit

Rakennusfysikaaliset simuloinnit

 • Rakenteiden tuulettuvuus
 • Lämmönsiirto
 • Kosteudensiirto

Virtauslaskennalla luodaan 3D-kuvaus tuulen vaikutuksista rakennettuun ympäristöön, sisäilman lämpöolosuhteista tai vaikkapa datakeskuksen viilennyksestä. Ja jo suunnittelupöydällä!

Supertietokoneet ovat mullistaneet virtauslaskennan tehokkuuden – mitä laajemmin niitä käytämme, sitä paremmalla tarkkuudella ja vasteajalla projekti viedään maaliin, bloggaa virtauslaskennan johtava asiantuntijamme Eero Kokkonen.

Eero Kokkonen

Osastopäällikkö, johtava CFD-insinööri

Ota yhteyttä

Vastaamme mieltänne askarruttaviin kysymyksiinne
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.