0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vaikuttavuussijoittaminen

Sweco Impact -vaikuttavuussijoittamisen palvelu yhdistää kolme osaamisaluetta: teknisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen. Otamme vastuun kokonaisvaltaisesta hankeohjauksesta ja yhdistämme parhaat osaajat ja ratkaisut. Tuomme liiketoiminnallista ymmärrystä mukaan investointiin jo alkumetreillä. Näin varmistamme, että hankkeessa huomioidaan pitkän tähtäimen kaupallinen vaikuttavuus.

Taustalla on impakti– eli vaikuttavuussijoittamisen käsite. Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi positiivista vaikutusta yhteiskuntaan tai ympäristöön. Mikäli kestävää kehitystä ei huomioi, voi se lisätä sijoittajan riskiä ja pidemmällä aikavälillä heikentää myös tuottoa.  

Uskomme, että teknisen ja kaupallisen asiantuntemuksen yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin heti hankkeen alkumetreillä tuottaa lisäarvoa hankkeelle, käyttäjille ja sijoittajille. Sopimusrakenteen ja -kannustimien miettiminen on kriittistä, kun osapuolia kannustetaan luomaan arvoa kiinteistölle ja sen omistajille ja käyttäjille sen sijaan, että kukin optimoi omaa hyötyään. Myös kumppaneiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen on ratkaisevan tärkeää hankkeissa, joissa on paljon sidosryhmiä.  

Sweco Impact -vaikuttavuussijoittamisen palvelu on ratkaisu kiinteistösijoittamisen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin

  • Kiinteistön tai salkun osto
  • Kaavakehitys
  • Kiinteistökehitys
  • Hankekehitys
  • Kiinteistön myynti

Tampereen ratapihankatu – Kestävän sijoituksen toimitilakortteli

Tampereen Ratapihankadun kiinteistöhanke täydentää Tampereen kaupunkikuvaa merkittävästi. Sweco on ollut hankekehitysvaiheessa varmistamassa, että hankkeen sopimustekniset, laadulliset ja ympäristölliset asiat palvelevat kiinteistösijoittajan ja käyttäjien tavoitteita.

Tampereen Ratapihankatu

Aurum tuo Turun yliopistot saman katon alle ja tarjoaa puitteet ilmastonmuutosta ratkoville innovaatioille

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat ohjanneet Aurum-hanketta alusta asti, minkä ansiosta suunnittelulle on jo myönnetty BREEAM-ympäristösertifikaatti. Strateginen kumppanuus ja yhteistyö ovat olleet onnistumisen avaimia.

Lokakuussa 2020 osaksi Swecoa liittynyt Saraco on vastannut Aurum-hankkeen projektinjohdosta, rakennuttamisesta ja valvonnasta alkumetreiltä asti. Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) halusi hankkeeseen kumppanin, joka tarjoaa teknisen osaamisen lisäksi vahvaa strategista näkemystä. 

Aurum

Kulttuurihistoriallisesti arvokas Erottaja 2

Entinen valtion virasto peruskorjataan toimistotiloiksi ja ravintoloiksi. Hankkeen kumppanivalinnoissa erityisen oleellista oli kokemus haastavista projekteista. Erottaja 2 on yksi Helsingin ydinkeskustan näyttävimmistä osoitteista. Vuonna 1891 valmistunut uusrenessanssipalatsi, sen viereinen jugend-talo sekä rakennukset yhdistävä pihasiipi Erottajan ja Uudenmaankadun kulmassa olivat vuosia tyhjillään, kunnes amerikkalainen sijoitusyhtiö Blackrock osti ne syksyllä 2018. Nyt Erottaja 2 käy läpi käyttötarkoituksen muutosta ja täydellistä peruskorjausta. Kiinteistöön valmistuu moderneja toimisto- ja ravintolatiloja. 

Erottaja 2

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.