0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kestävää ja älykästä talotekniikkaa

Hyvin suunniteltu talotekniikka, lämmitys, ilmanvaihto ja puhdas sisäilma ovat edellytyksiä turvalliselle, kestävälle ja terveelliselle rakennukselle. Perinteisen LVI– ja sähkötekniikan lisäksi automaatio, valaistus ja audiovisuaaliset ratkaisut lisäävät rakennuksen käyttäjän viihtymistä ja hyvinvointia. Älykäs kiinteistö reagoi sekä sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin jo ennen havaitsemiamme muutostarpeita.  

Älykkäät talotekniset ratkaisut luovat turvaa myös haastavien tilanteiden keskellä. Evakuointitilanteessa älykäs rakennus ohjaa ihmiset pois rakennuksesta ja pitää poistumisreitit turvallisina. Paloturvallisuusratkaisuilla varmistetaan riittävä evakuointiaika myös liikuntarajoitteisille ja minimoidaan aineelliset vahingot palotilanteessa. Älykkäässä rakennuksessa voidaan mahdollistaa myös toiminnan muuntumisen, supistaminen ja laajentaminen mahdollisimman pienillä taloudellisilla panostuksilla.

Valaistuksen avulla luomme viihtyisiä ja turvallisia kiinteistöjä, kuten liike- ja toimistorakennuksia. Palvelumme kattavat laajasti kiinteistörakentamisen ja monipuoliset kaupunkiympäristöt konseptisuunnittelusta toteutussuunnitteluun sekä valaistuksen ohjelmointiin.

Hallitsemme energiaekosysteemit ja -prosessit energian tuotannosta kulutukseen, kierrätykseen ja jakeluun

Autamme tehostamaan energiajärjestelmien ja -verkostojen toimintaa sekä kehittämään alalle uusia palveluja. Samalla etsimme yhdessä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen.

  • Uudet teknologiat
  • Uusiutuva energia
  • Energiatehokkuus
  • Elinkaarikonsultointi
  • Voimalaitokset
UI ilmastointisäädin

Riku Maidell

Kestävä ja älykäs rakentaminen

Juha Mäkirinta

Sähkö

Arto Hellsten

Hankekehitys- ja vienti

Ole meihin yhteydessä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.