0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Automaatio ja kiinteistönhallinta

Trivium Retoriikka is a modern low-carbon office with an environmental certificate

Talotekninen suunnittelu

Automaatio ja kiinteistönhallinta

Rakennusten automaatiolla ja kiinteistönhallinnalla varmistamme, että kiinteistön talotekniset järjestelmät toimivat energiatehokkaasti luoden turvalliset, kestävät ja viihtyisät olosuhteet tilojen loppukäyttäjille niin vanhemmissa kuin uusissa ja moderneimmissakin kiinteistöissä.

Rakennusautomaation ja rakennuksen teknisten järjestelmien suunnitelulla, toteutuksella ja toimivuudella vaikutamme käyttäjien hyvinvointiin sekä rakennuksen energiankulutukseen, rakennusterveellisyyteen ja kestävyyteen.

Automaation merkitys kiinteistön ylläpidossa on tärkeä, sillä sen avulla voimme vaikuttaa suoraan kiinteistön ylläpitokustannuksiin mm. tuottamalla tietoa ylläpito-organisaatiolle kiinteistöön liittyvien päätösten tueksi.

Kiinteistö elää monia vaiheita elinkaarensa aikana. Yhä laajempien ja modernimpien kiinteistöjen käytön ja ylläpidon puolella tarvitaan yhä laajempaa osaamista ja asiantuntijoiden sekä kiinteistön eri toimijoiden vahvaa yhteistyötä. Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus yksilöllisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelusta sekä rakennusaikaisten tehtävien hoidosta, myös silloin, kun halutaan varmistaa kiinteistön toimivuus ja turvallisuus – joko takuuajan sisällä tai kiinteistön elinkaaren myöhemmässä vaiheessa.

Älykkään rakennusautomaation avulla voidaan tuottaa informaatiota paremmin ymmärrettävään muotoon. Elinkaaren aikana kiinteistössä voi tapahtua monia muutoksia, joiden hallinnassa voidaan käyttää digitalisaation tuomia hyötyjä.

Kiinteistön hallinnalla autamme kaikkia hankkeessa toimijoita ymmärtämään kiinteistöä kokonaisuutena. Toimiva kokonaisuus vaatii erittäin vahvaa yhteistyötä useiden eri alojen asiantuntijoiden ja osapuolten kesken.

Hyvä kiinteistön hallinta on avain niin rakennuttamisessa ja valvonnassa kuin kiinteistön käytössä ja ylläpidossa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Riku Maidell

Liiketoimintajohtaja, Kestävän kehityksen palvelut

Ismo Marin

Yksikönjohtaja, pääkaupunkiseutu

Keijo Majlund

Yksikönjohtaja, Tampere

Ota yhteyttä

Vastaamme mieltänne askarruttaviin kysymyksiinne
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.