0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalu – Hyötyjä suunnitteluun ja ylläpitoon!

Swecon innovoima, ainutlaatuinen energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalu nopeuttaa energiajärjestelmien ja energiankulutuksen laskentaa ennen näkemättömällä tavalla. Sillä voidaan tarkastella useiden rakennusten kokonaisuuksia eli esimerkiksi kortteleita tai kaupunginosia jo konsepti- tai kaavoitusvaiheessa saaden energiavirroista laskelmat muun muassa energia- ja elinkaarikustannusten, sekä energiankäytön hiilidioksidipäästöjen osalta.

Lämmityksen, sähköntuotannon ja jäähdytyksen tuottolaitteita voidaan mallintaa osana rakennusten energialaskentaa. Myös tuottolaitteiden kytkennät eri jakelujärjestelmiin on mallinnettavissa tarkasti. Hyötyjä työkalulla saadaan niin ikään ylläpidon aikaisiin muutostarpeisiin.

Yhtenäinen, validoitu ja tarkka laskentatapa takaa laadukkaan lopputuloksen

Energiajärjestelmiin liittyvä laskenta tehdään työkalussa varmennetuilla ja yleisesti hyväksytyillä laskentasäännöillä tuntitason tarkkuudella. Jokaisen projektin laskenta tehdään samoilla laskentasäännöillä ja tulokset tulevat samassa vakioidussa muodossa. Lopputuloksena syntyy luotettavaa, vertailtavaa, laadukasta dataa. 

Energiankäytön kokonaisuuden vertailu

Kaikki yksittäisen hankkeen tai kokonaisen alueen energialaskenta kootaan yhden työkalun alle, joten se on helposti päivitettävissä suunnittelun ja toteutuksen edetessä aina hankesuunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitovaiheeseen. Työkalun avulla saadaan helposti kokonaiskuva esim. uusiutuvan energian, energiankierrätyksen, omavaraisenergian jne. käytöstä, sekä niiden suhteesta ostettuun energiaan. 

Työkalusta on hyötyä sekä suunnittelijoille, asiantuntijoille, että asiakkaille. Asiakkaat saavat helposti ja nopeasti vertailulaskelmia ja -vaihtoehtoja päätöksen tekonsa tueksi ja kehitystyöhön. Lopulta suurimmat hyödyt nähdään kokonaisuuksien energian käytön optimointina ja kierrätyksenä. 

Ajansäästöä ja tehokkuutta

”Siinä missä ennen käytettiin päiviä, jopa viikkoja laskelmien tekoon ja vaihtoehtojen tarkasteluun, voidaan ne nyt saada silmänräpäyksessä vaikkapa asiakaspalaverin yhteydessä. Työkalua on käytetty jo kymmenissä eri projekteissa ja saatu palaute asiakkailta on lämmittänyt kehittäjien ja innovoijien sydämiä”, kertoo toinen työkalun kehittäjistä, Swecon Kestävän ja Älykkään rakentamisen kehityspäällikkö Joni Hilpinen.
 
”Työkalun myötä pystyimme yhtenäistämään ja korvaamaan useita eri työkaluja sekä nopeuttamaan eri työvaiheita energiajärjestelmien ja energiankulutuksen laskennassa. Työkalu mahdollistaa entistä kattavammat vertailulaskelmat ja alueelliset energiantuotantotarkastelut”, jatkaa Hilpinen

Työkalua kehitetään jatkuvasti ja pian päästään tekemään laskelmia rakennusten energiakäystä joko Swecon valmiiden tyyppirakennusten dataan tai asiakkaan omaan dataan pohjaten, tekoälyä hyödyntäen. Laskelmien ja järjestelmävertailujen lisäksi mallinnetuista energiajärjestelmistä on tarkoituksena saada käyttöön myös valmiit suunnitelmat ja mitoitustiedot.

Ota yhteyttä!

Riku Maidell

Liiketoimintajohtaja, Kestävän kehityksen palvelut

Joni Hilpinen

Kestävän ja älykkään rakentamisen kehityspäällikkö

Juho Rinta-Rahko

Energia-asiantuntija


Kehitysprojekti on saanut NextGenerationEU-rahoitusta.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.