0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

LVI-suunnittelu ja -konsultointi

Ura

Talotekninen suunnittelu

LVI-suunnittelu ja -konsultointi

Hyvin suunniteltu LVI-tekniikka parantaa asukkaan elämänlaatua ja työskentelyä rakennuksessa. Ammattitaitoiset LVI-suunnittelijamme tarjoavat järjestelmien toteuttamiselle asiakkaiden tarpeisiin sopivimmat sekä energia- ja kustannustehokkaimmat ratkaisut rakennuksen koko elinkaarelle. Suunnittelemme vuosittain Suomessa satoja uudishankkeita, peruskorjauksia ja saneerauksia. Kohteet vaihtelevat asuinrakennuksista liiketiloihin ja toimistorakennuksista vaativiin sairaala- ja teollisuuskohteisiin.

 

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien hyödyntäminen laajenee energiamurroksen myötä. Olipa lämmönlähde maalämpö, kaukolämpö, kattilalaitos tai ilma-vesilämpöpumppu ja lämmönjakotapana lattialämmitys, radiaattorit, ilmalämmitys tai säteilypaneelit, saavutamme optimaaliset sisäolosuhteet minimaalisella energian kulutuksella. Jäähdytyksen lähteenä toimii entistä useammin kaukokylmä, maalämpökaivot ja lämpöpumput.  

Ihmiselle miellyttävässä ympäristössä lämmitys ja jäähdytys varmistetaan tarkalla laitesijoittelulla. Laitesijoittelussa huomioidaan niin oleskelualueet, kuin huoneen kalustuskin.  

LVI-suunnittelussa uudiskohteissa lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeet selvitetään simuloinneilla ja saneerauksissa käytämme lisäksi seurantamittauksia. 

Vesi- ja Viemärisuunnittelun laatuvaatimukset korostuvat kohteissa, jossa vedenpuhtaudelle ei normaalit laatuvaatimukset riitä, ja missä viemäreihin kohdistuu huomattavaa kemiallista tai lämmöstä johtuvaa rasitusta. Asiakaskohtaiset käyttöveden laatuvaatimukset saavutetaan, riippumatta vesilähteen laadusta, erilaisia suodatusmenetelmiä hyödyntäen. Käyttöveden laatu varmennetaan erilaisilla mittauksilla ja etävalvonnalla. Viemäriverkostoa suunniteltaessa huomioidaan viemäriin kohdistuva rasitus ja määritellään viemäri- ja tiivistemateriaali rasituksen tyypin mukaan.  

LVI-suunnittelun avulla jäteveden ympäristövaikutuksia voidaan pienentää erilaisilla jälkikäsittelymenetelmillä, kuten jäteveden neutraloinnilla. 

Hulevesisuunnittelussa huomioidaan kaavamääräyksien lisäksi myös asiakkaan tarpeet. Kriittisissä tapauksissa mitoitussade voidaan huomioida tulvavedeksi kerran 10, 20 tai jopa 100 vuodessaTulvatilanne voi vaikuttaa merkittävästi pinnantasauksen ja hulevesien viivytyksen suunnitteluun.   

Ilmanvaihdolla luomme terveellisen ja turvallisen sisäilman riippumatta kohteesta ja sen vaatimuksista. Ilmanvaihtosuunnittelijan ammattitaidolla varmistamme raikkaan ja terveellisen sisäilmanKokeneen suunnittelijan tukena on laaja ammattilaisten verkosto ja markkinoiden parhaat simulointiohjelmat. Simulointien perusteella voimme varmentaa yksilöllisten tilojen suunnitteluratkaisut tilanteissa, joissa kokemusperäisen tiedon lisäksi kaivataan lisävarmuutta. Ilmanvaihdon merkitys rakennuksen elinkaarikustannuksiin, hiilikädenjälkeen ja energiatehokkuuteen on erittäin merkittävä. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa ilmanvaihtokoneen valinnalla huomioiden tehokas lämmöntalteenotto (LTO) ja puhaltimien ominaissähköteho (SFP-luku). Tavoiteltaessa optimaalista lopputulosta, tarpeenmukaisen ilmanvaihdon merkitys korostuu. Tarpeenmukainen ilmanvaihto mahdollistetaan oikein valituilla ilmanvaihtokoneilla ja tila- tai vyöhykekohtaisilla ilmamääräsäätimillä (IMS).  

Kylmätekninen suunnittelu ja konsultointi sisältää perinteisen kaupankylmän sekä erilaisten kylmä- ja pakkasvarastojen suunnittelun lisäksi myös erilaisia lämpöpumppuratkaisuja. Näin varmistamme, että jokaiseen sovellukseen löytyy energiatehokkain ja elinkaaritehokkain vaihtoehto. Kylmäteknisen prosessin vahva tuntemus antaa myös mahdollisuuksia olemassa olevan laitteiston toiminnan tehostamiseen ja poikkeusoloissa myös laitteiden väliaikaiseen tehon lisäykseen ilman merkittäviä lisäkustannuksia.  

Erikoisputkistoihin lukeutuu mm. sairaalakaasut, hitsauskaasut, pesuaineputkistot, puhdasvesijärjestelmät, kemikaaliputkistot, putkipostijärjestelmät sekä polttoainejärjestelmät. Käytämme tukenamme myös järjestelmätoimittajia, jolloin saamme varmistettua viimeisten teknologisten innovaatioiden lisäksi myös toimittajakohtaiset vaatimukset.  

Ilkka Kiiski

Suunnittelujohtaja, Etelä-Suomi

Niko Purola

Suunnittelujohtaja, Länsi-Suomi

Heljo Hakulinen

Suunnittelujohtaja, Keski- ja Itä-Suomi

Nina Komu

Suunnittelujohtaja, Pohjois-Suomi

Ota yhteyttä

Vastaamme mieltänne askarruttaviin kysymyksiinne
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.