0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Paloturvallisuuden ammattimainen suunnittelu alkaa jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin voimme tuottaa kustannustehokkaita ja turvallisia ratkaisuja ja vaikuttaa näin rakennuksen koko elinkaareen sekä rakennuksessa viihtymiseen ja työskentelyyn.

Talotekninen suunnittelu

Paloturvallisuus

Paloturvallisuuden ammattimainen suunnittelu alkaa jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin voimme tuottaa kustannustehokkaita ja turvallisia ratkaisuja ja vaikuttaa näin rakennuksen koko elinkaareen sekä rakennuksessa viihtymiseen ja työskentelyyn. 

Vahva yhteistyö asiakkaidemme kanssa sekä heidän tavoitteiden ja tarpeiden ymmärtäminen yhdistettynä ammattitaitoiseen palotekniseen osaamiseemme takaavat parhaat paloturvalliset ratkaisut, joiden merkittävänä osana on riskianalyysi ja riskien hallintamenetelmä. Olemme joka vuosi mukana sadoissa hankkeissa aina asuinrakennuksista vaativiin teollisuuskohteisiin.

Palotekninen suunnitelma on kaikkia hankkeen osapuolia palveleva lähtötieto, joka on osa rakennuslupaan liitettävää aineistoa. Paloteknisen suunnittelun kokonaisuuden osana on usein myös erillinen savunpoistosuunnitelmajota parhaimmillaan hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan.  

Palotekninen suunnittelu tehdään joko asetuksen (848/2017) rakennusten paloturvallisuudesta taulukko- ja lukuarvoihin perustuvana suunnitteluna ja mitoituksena tai oletettuun palonkehitykseen perustuvana toiminnallisena suunnitteluna, joka perustuu usein palosimulointeihin. Oletettuun palonkehitykseen pohjautuvalla suunnittelulla voidaan poiketa taulukkoarvoista, kun paloturvallisuustaso osoitetaan riittäväksi. Toiminnallisella suunnittelulla tarkastellaan rakennuksen tai sen osan kokonaisturvallisuutta esimerkiksi henkilömääriltään poikkeuksellisen suurissa tai  erikoisia materiaaleja sisältävissä rakennuksissa.   

Oletettuun palonkehitykseen perustuvassa suunnittelussa tarvittavat tarkastelut tehdään aina kohteen vaatimukset huomioiden. Näitä vaatimuksia voivat olla mm. poistumisaikalaskelmat, tulipalon virtaukseen liittyvät simuloinnit ja lämpösäteilylaskelmat, joissa voidaan tarkastella esim. rakennusten välistä suojaetäisyyttä.  

Asiantuntijamme suunnittelevat myös rakenteiden palomitoitusta sekä tekevät savunpoiston simulointeja. Käytössämme on nykyaikaisimmat ohjelmistot (PathfinderFDS+EvacPyrosim) ja tehokkaimmat optimoidut laskentaympäristöt.  

Erikoisosaamistamme ja muuta konsultointia on palokunnan kokonaistoimintavalmiusaikalaskelmatpoistumisturvallisuusselvitykset, ATEX-asiakirjat, pelastussuunnitelmat, sammutusvesien hallintasuunnitelmat, palokatkosuunnitelmat, sammutusjärjestelmien jäähdytys-/sammutusvaikutuksen mallinnukset sekä luotettavuuslaskelmat. 

Teemme myös kolmannen osapuolen lausuntoja ja tarkastuksia tuotehyväksyntään ja paloturvallisuuteenPalosuunnittelijamme voivat osallistua myös tarvittaessa palontutkintaan yhdessä pelastuslaitoksen kanssa ja heillä on tarvittavat FISEpätevyydet.  

Automaattiset sammutuslaitteistot ovat merkittävä osa rakennusten paloturvallisuutta. Sammutusjärjestelmällä suojaamme rakennusta, sen toimintaa, tuotantoa, henkilöstöä sekä omaisuutta. Asiantuntijamme auttavat asiakasta parhaan automaattisen sammutuslaitteiston valinnassa. Tyypillisimmät suunnittelemamme palonsammutusjärjestelmät ovat sprinkleri-, matalapainesumu-, korkeapainesumu- tai kaasusammutusjärjestelmiä 

Kohdesuojauksissa käytämme kaikkia hyväksyttyjä vaihtoehtoja, kuten sprinklerin eri järjestelmätyyppejä, joita ovat alue tai ennakkolaukaisulaitteistot sekä aerosoli-, kaasu-, vaahto-, hiilidioksidi- ja jauhesammutuslaitteistot. 

Kehitämme osaamistamme ja koulutamme asiantuntijoita jatkuvasti, jolloin voimme taata aina voimassa olevien lakien, asetusten ja standardien mukaiset ratkaisut. Suunnitteluratkaisuissa hyödynnämme 3Dmallinnusta, jonka avulla ratkaisut visualisoidaan asiakkaalle helposti ymmärrettävään muotoon ja kaikkien hankkeen osapuolten käyttöön. 

Tuomo Rinne

Johtava asiantuntija

Antti Hult

Johtava asiantuntija

Esa-Matti Lampela

Yksikönpäällikkö

Ota yhteyttä

Vastaamme mieltänne askarruttaviin kysymyksiinne
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.