0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Contesta on nyt osa Swecoa – Tervetuloa tutustumaan tutkimuspalveluihimme!

 

Selvitämme tehokkaasti kiinteistön nykykunnon niin sisäilman kuin rakenteidenkin osalta

Turvallinen rakennus, sekä laadukas ja terveellinen sisäilmasto tukevat hyvinvointiamme. Selvitämme tehokkaasti kiinteistön nykykunnon niin sisäilman kuin rakenteidenkin osalta, ja määrittelemme mahdolliset korjaustarpeet.

Sisäilmasto- ja betonirakennetutkimusten erikoisosaamisellamme sekä haitta-ainekartoitustemme pohjalta suunnittelemme toimivimman korjausratkaisun. Huomioimme suunnittelussamme rakenneratkaisut, tilojen käyttötarkoituksen ja materiaalien sekä taloteknisten järjestelmien muodostaman kokonaisuuden.

Tutkimustemme pohjalta esitämme toimenpide-ehdotukset korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi, tarkastelemme peruskorjauksen korjausvaihtoehtoja (tekninen, terveydellinen ja taloudellinen arvio) sekä laadimme 10 v. PTS suunnitelman. Teemme myös altistumisolosuhteiden arvion tutkimustulosten terveydellisestä merkityksestä ja tilojen käyttökelpoisuudesta.

Suunnittelemme asiakkaillemme aina tarpeet ja kohteen vaatimukset huomioon ottavan palvelukokonaisuuden. Kaikki sisäilmaan ja rakenteisiin liittyvät tutkimukset – mm. korjaustarveselvitykset, sisäilmasto- ja kosteustekniset kuntotutkimukset, betonirakenteiden kuntoarviot ja -tutkimukset sekä asbesti ja haitta-ainekartoitukset – löytyvät saman katon alta.

Korjaustarveselvityksemme avulla ennakoit kustannukset

Rakennuksen korjaustarveselvityksessä selvitämme rakennuksen rakenteiden, rakennusmateriaalien ja talotekniikan kunnon. Korjaustarveselvityksellä saadaan perusteltua ja oikeaa tietoa rakennuksen kunnosta, korjausten laajuudesta, korjaustyöhön kuluvasta ajasta ja korjauskustannuksista. Rakennuksen korjaustarveselvitys tehdään hankevalmisteluvaiheessa, kun rakennuksen peruskorjaus on ajankohtaista tai rakennuksen jatkokäyttöä selvitetään.

Tutkimme rakennuksen rakenteet ja talotekniikan. Kartoitamme rakenteiden osalta rakennuksen sisäpintojen ja julkisivujen kunnon. Toteutamme myös rakenneteknisiä tutkimuksia, selvitämme rakenteiden kunnon ja rakenteissa käytetyt materiaalit sekä rakenteiden haitta-aineet, mittaamme rakenteiden kosteutta sekä arvioimme rakenteiden ilmatiiveyttä.  Julkisivujen ja runkorakenteiden kuntoa on mahdollista tarkentaa betonirakenteiden kuntotutkimuksilla ja kantavuuslaskelmilla. Betonirakenteiden kuntotutkimuksella selvitetään rakenteen kunto, mahdollisten vaurioiden laatu sekä turvallisuusriskit. Taloteknisissä tutkimuksissa arvioidaan LVIS-teknisten järjestelmien kunto ja toimivuus.

Betonirakenteiden kuntotutkimus selvittää oikeat korjaustoimen­piteet

Ammattitaitoisella betonirakenteiden kuntotutkimuksella saadaan tieto rakenteen nykytilan kunnosta. Kuntotutkimuksella kartoitetaan myös mahdollisten vaurioiden laatua ja laajuutta, turvallisuusriskejä sekä teknistä toimivuutta ja käyttöikää. Asiantuntijamme räätälöi kuntotutkimuksen kokonaisuuden huomioiden tilaajan sekä kohteen asettamat vaatimukset ja kuntotutkimusohjeistusten asettamat suositukset. Jokaisella kuntotutkimuksella tavoitellaan tilannetta, jossa saatava tieto tuottaa asiakkaalle edellytykset myös hankkeen tuleviin vaiheisiin. 

Tutkittavia betonirakenteita ovat tavanomaisesti

 • pysäköintilaitokset ja -hallit 
 • julkisivut, sokkelit ja parvekkeet
 • uimahallit ja vesitornit 
 • veden- ja jätevedenpuhdistuslaitokset 
 • voimalaitokset ja teollisuusrakennukset 
 • sillat, rummut, laiturit ja tunnelit

Tutkimus suoritetaan kohteessa paikan päällä visuaalisin havainnoin sekä teknistä tutkimusvälineistöä apuna käyttäen. Rakenteista irrotetaan näytteitä, joille suoritetaan tarpeelliset laboratoriokokeet ja -tutkimukset. Kuntotutkimuksessa kertyneet tiedot sekä niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset kootaan asiakkaalle kattavaksi kuntotutkimusraportiksi.

Kuntotutkimus­palveluihimme kuuluvat

 • Vauriokartoitukset ja kenttäkokeet
 • Rakennekoekappaleiden otto ja monipuoliset laboratoriotestaukset
 • Ympäristölle haitallisten aineiden (asbesti, lyijy, pcb) näytteenotto ja laboratoriotestaukset
 • Kuntotutkimusraportit ja -lausunnot
 • Korjaustyön ja -laadunvalvonnan kokeet
 • Rakenteiden jäljellä olevan käyttöiän arvioinnit
 • Lämpökuvaukset
 • Kosteusmittaukset
Kun rakenteessa havaitaan paikallinen kosteusvaurio, on tarpeen teettää vesivuoto- ja kosteusvaurioselvitykset

Rakennuksen vesivuoto- ja kosteusvaurioselvityksessä selvitetään vesivuodon aiheuttaja, vesivuodon aiheuttamien rakenteellisten vaurioiden laajuus sekä esitetään tarvittavat korjaustoimenpide-ehdotukset. Selvityksen avulla varmistetaan korjaustöiden oikea laajuus, eikä rakenteisiin jää sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä.

Kosteusmittaus kerrostaloissa. Kosteusmittauksia ei tehdä säännöllisesti, vaan vesivahingon sattuessa tai silloin, kun on epäilys kosteusvauriosta. Teemme kosteusmittauksia kerrostaloihin ja taloyhtiölle. Kosteusmittausselvityksessä saadaan tietoon kosteuden aiheuttaja, vaurioiden laajuus ja toimenpide-ehdotukset.

Rakennukseen korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa, on kiinteistössä tehtävä asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Rakennuksen asbesti- ja haitta-ainekartoitus tehdään ennen rakennuksen purku-, korjaus- ja muutostöihin ryhtymistä, jos rakenteissa epäillään olevan terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita. Rakennuksen haitta-ainekartoituksessa esitetään haitta-aineidenmäärä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja purkutyömenetelmäehdotus. Asbestianalyysit tekee luotettavasti ja nopeasti oma testauslaboratoriomme.

Tutkimuspalvelumme

 • Korjaustarveselvitys
 • Betonirakenteiden kuntotutkimus
 • Sisäilmasto- ja kosteustekniset kuntotutkimukset
 • Asbesti ja haitta-ainetutkimukset
 • Kuntoarviot
 • Betonin vauriotutkimukset ja ongelmaselvitykset
 • Vesivuoto- ja kosteusvaurioselvitykset
 • Salaojien toimivuuden tutkiminen
 • Talotekniset tutkimukset
 • Hajuhaittaselvitykset
 • Ennakoiva sisäilmatoiminta
Aurinkokivi

Betonirakenteiden NDT

Betonirakenteiden NDT- eli ainetta rikkomattomien tutkimuspalveluiden toteutuksessa hyödynnämme tutka-aaltoihin ja ultraääneen perustuvia betoniskannerilaitteistoja. Tutkimuksella voidaan kartoittaa rakenteisiin upotettuja asennuksia sekä paikantaa tyhjätiloja ja muita rakenteessa olevia tiheyseroja.

NDT- tutkimusten avulla pystymme tekemään tarkkoja rakenneselvityksiä mm. korjaussuunnittelun ja laadunvarmistuksen tueksi välttäen tarpeetonta rakenteiden purkamista. NDT-tutkimuksella voidaan myös optimoida näytteenottokohtia ja välttää raudoitteisiin tai putkiin poraamista.

Savon ammattioppilaitosten sisäilmasta huolehditaan Terve talo -konseptilla

Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) on tarttunut alueensa oppilaitosten sisäilmaongelmiin Swecon koordinoimalla Terve talo -konseptilla. Yhteistyö varmistaa, että niin uudet kuin peruskorjatut opetustilat ovat puhtaat, terveelliset ja turvalliset kaikille käyttäjille.

SAKKY on toteuttanut Terve talo -konseptia oppilaitostensa saneeraus- ja uudisrakennushankkeissa vuodesta 2014 lähtien. Vanhoissa kiinteistöissä oli sisäilmaongelmia, ja siksi Iisalmessa, Varkaudessa, Siilinjärvellä ja Kuopiossa uudet koulurakennukset suunnitellaan ja rakennetaan Joutsenmerkin vaatimusten mukaisesti ja Terve talo -konseptilla.

Ville Hakala

Yksikönjohtaja

Ari Timonen

Tiimipäällikkö

Ole meihin yhteydessä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen tarjoukset(at)sweco.fi.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.