0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Asbesti ja haitta-aineet

Tarjoamme asiakkaillemme akkreditoituja pyyhkäisyelektronimikroskoopilla suoritettavia asbestianalyysejä materiaali-, ilma- ja pintapyyhintänäytteistä.

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T195. Menetelmämme antaa tutkittavista materiaaleista luotettavasti ja nopeasti tiedon näytteen asbestipitoisuudesta, havaituista asbestilaaduista ja ilmanäytteiden tapauksessa ilmoitetaan myös havaittujen asbestikuitujen määrä.

Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla päästään jopa monituhatkertaisiin suurennoksiin ja mikroskooppiin liitetyllä EDS-analysaattorilla kyetään määrittämään näytteen kvalitatiivinen alkuainekoostumus.

Asbestianalyysit materiaalinäytteistä

Asbesti on yleisnimitys ryhmälle kuitumaisia silikaattimineraaleja, joita käytettiin yleisesti rakennusmateriaaleissa mm. hyvien palonkesto-ominaisuuksien takia. Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa vuosina 1920-1994, minkä jälkeen sen käyttö kiellettiin terveyssyistä kokonaan. Vuonna 2016 astui voimaan lakiasetus (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015), jonka mukaan ”rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä tulee ennen rakenteiden purkua tehdä asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, sekä selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä. Materiaalinäytteiden asbestianalyysit suoritetaan luotettavasti akkreditoidulla menetelmällä.

Asbestianalyysit ilmanäytteistä

Asbestia sisältävien rakenteiden korjaustöissä tulee huolehtia työalueiden eristämisestä ja alipaineistuksesta sekä jälkisiivouksesta. Sisäilman asbestikuitupitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3 (Valvira). Asbesti-ilmanäytteenotolla varmistutaan siitä, että asbestisaneeraus ja siivous on onnistunut ja osastointi on turvallista purkaa. Näytteenotossa pumpataan tutkittavasta tilasta tietty määrä ilmaa suodattimen läpi, jonka jälkeen suodattimelle kertynyttä pölyä tutkitaan elektronimikroskoopilla laboratoriossa. Suodattimelle jääneet asbestityypit tunnistetaan ja kuitujen määrä lasketaan. Suoritamme analyysit luotettavasti akkreditoidulla menetelmällä. Olemme myös mukana kansainvälisissä Health and Safety Laboratory –viranomaislaboratorion säännöllisesti järjestämissä asbestinäytteiden vertailumittauskierroksissa (SEMS – Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme).

Asbestianalyysit pintapyyhintänäytteistä

Sisäilmassa suuret hiukkaset eivät jää leijumaan ilmaan, vaan ne laskeutuvat lattialle ja muille tasopinnoille. Terveyden kannalta merkitystä on erityisesti laskeutuneen pölyn sisältämillä orgaanisilla hiukkasilla ja mineraalivillakuiduilla. Asbestikuitujen esiintyminen pinnoille laskeutuneessa pölyssä ei ole hyväksyttävää (Valvira). Pintapyyhintäanalyysillä voidaan esimerkiksi varmistaa jälkisiivouksen onnistuminen saneerauskohteissa. Pintapyyhintänäytteen ottaminen on helppoa ja näytteistä voidaan tarvittaessa analysoida myös muiden huoneilmassa esiintyvien kuitujen ja hiukkasten laatua. Näytteiden tutkiminen suoritetaan luotettavasti akkreditoidulla menetelmällä.

Asbestikartoitukset ja näytteenotto

Vuonna 2016 astui voimaan lakiasetus (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015), jonka mukaan ”rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä tulee ennen rakenteiden purkua tehdä asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, sekä selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.