TALOTEKNIIKKA

Hyviä sisäolosuhteita pidetään helposti itsestäänselvyytenä, mutta usein kiinteistöissä kaikki ei toimi tarkoituksenmukaisesti. Swecon kahdensadan talotekniikka-ammattilaisen tuottama LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelu, sekä monipuoliset elinkaaripalvelumme varmistavat kiinteistöille tavoitteiden mukaiset sisäolosuhteet ja energiataloudelliset ratkaisut. Tavoitteenamme on aina kiinteistöjen käytön ja ylläpidon helppous, pitkä käyttöikä ja investointien kannattavuus.

Palvelumme

  • LVIJ–suunnittelu
  • Palokonsultointi ja Palonsammutusjärjestelmät
  • Sähkö-, tele-, turva- ja AV-suunnittelu
  • Valaistussuunnittelu
  • RAU-palvelut
  • Energia- ja ympäristöpalvelut
  • Sisäilmaston laadunhallinta
  • Talotekniikkapalvelut

Palokonsultointi ja palonsammutusjärjestelmät

Paloteknisen suunnittelun tarve lisääntyy rakennushankkeissa jatkuvasti. Hyvällä suunnittelullamme turvaamme ihmisiä, omaisuutta sekä ympäristöä tulipalon aiheuttamilta vahingoilta. Pientaloja lukuun ottamatta palotekninen asiantuntija tarvitaan viranomaisvaatimuksena melkeinpä kaikissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa.

Paloteknisessä suunnittelussa turvallisuus on aina etusijalla. Asiantuntijamme auttavat löytämään teknistaloudellisesti parhaimmat ratkaisut turvallisuudesta tinkimättä.

Ydinosaamistamme ovat erilaisten rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus, mutta asiantuntijamme hoitavat myös monenlaiset erikoiskohteet ja erikoistehtävät, kuten maanalaisten tilojen ja laivojen paloturvallisuuskysymykset.

Asiantuntijoillamme on erittäin vahvaa paloteknistä osaamista ja kokemusta sekä pätevyydet monipuolisten kohteiden suunnitteluun vaatimustasosta riippumatta. Osaamista täydentää erinomaiset tekniset valmiudet erilaisista laitteistoista ja erityisohjelmistoista.

Automaattiset sammutusjärjestelmät ovat oleellinen osa kiinteistöjä ja niiden käyttäjiä suojaavia turvajärjestelmiä.

Swecolla on vahva kokemus erilaisten kohteiden palonsammutusjärjestelmien suunnittelusta. Suunnittelukohteisiimme kuuluu mm. teollisuushalleja, ostoskeskuksia, sairaaloita, palvelutaloja, toimistoja, teattereita ja kirkkoja. Asiantuntijamme ovat TUKESin hyväksymiä ammattilaisia ja suunnitelmamme ovat aina voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisia.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

PROJEKTEJAMME

Tutustu monipuolisiin talotekniikan palveluihimme alla olevien esimerkkiprojektiemme kautta.

OTA YHTEYTTÄ