Sweco-talo

Sponda Oyj on rakennuttanut Helsingin Ilmalaan kolmen rakennuksen toimistotalokokonaisuuden. Huoneistoalaltaan noin 18 000 neliömetrin rakennukset sijaitsevat yhdellä pääkaupunkiseudun keskeisimmistä paikoista ja joukkoliikenneverkoston solmupisteessä.

FAKTAT

PROJEKTI

Sweco-talon talotekniikan suunnittelu

VUOSI

2015

LAAJUUS

18 000 m²

PROJEKTI

Uudiskohteen rakentaminen käynnistyi keväällä 2014. Hanke valmistui vuoden 2015 lopulla, jolloin Swecon pääkaupunkiseudun yksiköt muuttivat uusiin tiloihin. Kuusikerroksisen toimistokokonaisuuden alle rakennettiin kaksi pysäköintikerrosta. Spondalla on mahdollisuus laajentaa toimistokokonaisuutta vielä kahdella toimistorakennuksella.

Sweco-talosta rakennettiin matalaenergiakohde tavoitteena saada kansainvälinen kultatason LEED-ympäristösertifikaatti. Kohteen suunnittelussa ja rakentamisessa korostuivat energiatehokkuus ja ympäristöä säästävät, kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut, joiden kehittämisessä hyödynnetään hankkeessa rakennuttajakonsulttina, rakennesuunnittelijana sekä energia- ja ympäristökonsulttina toimivan Swecon omaa huippuosaamista. Kaikissa suunnitteluvaiheissa on varmistettu energialaskelmin ja -simuloinnein, että suunnitteluratkaisut täyttävät asetetut energiatehokkuustavoitteet.

Käytön aikaista energian kulutusta pyritään vähentämään muun muassa hyvin eristetyillä ikkunoilla, ikkunoiden aurinkosuojauksella, tarpeenmukaisella valaistuksella ja ilmanvaihdolla sekä tehokkaalla ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Jäähdytysjärjestelmäksi on valittu kaukojäähdytys. Rakennuksessa varaudutaan myös aurinkosähköjärjestelmään.

Energia- ja ympäristökonsultoinnin lisäksi Sweco vastasi hankkeessa projektinjohdosta, rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta sekä projektinjohtomallia hyödyntäen rakennus- ja talotekniikkaurakoista.