Metropolian Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta tullaan keskittämään 20 toimipisteestä neljälle kampukselle. Myllypuron uudesta kampuksesta tulee hieno maamerkki Kehä I:n ja Myllypuron keskustan suuntaan. Suunnitelman mukainen rakennuskokonaisuus on 5–6-kerroksinen ja rakentaminen alkaa kesällä 2016. Suunnitelman mukaan kampus valmistuisi kesällä 2019.

FAKTAT

PROJEKTI

Metropolian uuden kampuksen suunnittelu

VUOSI

2019

LAAJUUS

56 000 brm²

PROJEKTI

Metropolian uuden kampuksen tontti sijaitsee Myllypuron metroaseman välittömässä läheisyydessä. Alueelle sijoittuvat tulevaisuudessa Metropolian rakennus- ja kiinteistöalan sekä sosiaali- ja terveysalan toiminnat. Opiskelijoita kampukselle tulee noin 6 000 ja henkilökuntaa yli 500.

Tilaratkaisujen lähtökohtana ovat tilankäytön tehokkuus, muunneltavuus ja korkea käyttöaste. Hankkeen kokonaispinta-ala on noin 56 000 brm².

Swecon toimeksianto käsittää tulevan kampuksen LVI-, rakennusautomaatio- ja sprinklerisuunnittelun. Lisäksi vastaamme kohteen olosuhdesimuloinneista ja energiateknisestä suunnittelusta tarvittavine simulointeineen. Tavoitteenamme on suunnitella energiatehokas ja sisäolosuhteiltaan käyttäjien kannalta paras mahdollinen opiskelijakampus.

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy