Turun kaupunginteatteri

Turun kaupunginteatteri on osa Turun keskustan merkittävintä modernia monumentaaliympäristöä ja keskeinen osa Aurajoen kulttuurimaisemaa. Sweco on mukana rakennustaiteellisen ja kaupunkikuvallisesti erittäin arvokkaan rakennuksen peruskorjauksen- ja laajennusprojektin taloteknisessä suunnittelussa.

FAKTAT

PROJEKTI

Turun kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus

VUOSI

2017

TAUSTAA

Vuosien varrella ikääntynyt, ajanmukaistamisen tarpeessa oleva ja ahtaaksi käynyt Turun kaupunginteatteri peruskorjataan seuraavien kahden vuoden aikana kauttaaltaan. Lisäksi teatteriin rakennetaan laajennusosat Urheilupuiston ja Aurajoen suunnille. Nykyinen teatterirakennus on otettu käyttöön vuonna 1962 ja sen automaattinen sammutusjärjestelmä (sprinkleri), ilmanvaihto, sähkötekniikka ja valaistus uusitaan kokonaan. Lisäksi esteettömyyteen ja paloturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

 

RATKAISU

Vuonna 2017 valmistuva Turun kaupunginteatteri tulee kasvattamaan teatterin tiloja kolmanneksella. Kohteen suunnittelun tehdään tietomallintamalla, joka lisää haasteita nykyisten rakenteiden ja suojeltavien rakennusosien osalta.

Sweco toimii kohteen LVIJA- ja SPR-suunnittelusta vastaavana asiantuntijana.

Kuvat: LPR-Arkkitehdit Oy