Turun kaupunginteatteri

Turun kaupunginteatteri on osa Turun keskustan merkittävintä modernia monumentaaliympäristöä ja keskeinen osa Aurajoen kulttuurimaisemaa. Sweco on mukana rakennustaiteellisen ja kaupunkikuvallisesti erittäin arvokkaan rakennuksen peruskorjauksen- ja laajennusprojektin taloteknisessä suunnittelussa.

FAKTAT

PROJEKTI

Turun kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus

VUOSI

2017

PROJEKTI

Vuosien varrella ikääntynyt, ajanmukaistamisen tarpeessa oleva ja ahtaaksi käynyt Turun kaupunginteatteri peruskorjataan kauttaaltaan. Lisäksi teatteriin rakennetaan laajennusosat Urheilupuiston ja Aurajoen suunnille. Nykyinen teatterirakennus on otettu käyttöön vuonna 1962 ja sen ilmanvaihto, sähkötekniikka ja valaistus uusitaan kokonaan. Lisäksi esteettömyyteen ja paloturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Vuonna 2017 valmistuva Turun kaupunginteatteri tulee kasvattamaan teatterin tiloja kolmanneksella. Kohde suunnitellaan tietomallintamalla.

Sweco toimii kohteen LVIJA- ja SPR-suunnittelusta vastaavana asiantuntijana.

Kuvat: LPR-Arkkitehdit Oy