Tekninen turvallisuus

Digitalisaatio, sään ääri-ilmiöt, kaupungistuminen: Moni asia vaikuttaa rakennetun ympäristön tekniseen turvallisuuteen laajemmin kuin koskaan ennen. On kyse sitten tuotantolaitoksesta, kauppakeskuksesta tai julkisesta rakennuksesta, infrahankkeesta, investointiprojektista tai korjausrakentamisesta, teknisen turvallisuuden hallinnalla on suuri merkitys niin hankkeen läpimenoaikaan, laatuun kuin kustannuksiin. Mitä aiemmassa vaiheessa otamme turvallisuuden mukaan, sitä paremmin voimme vaikuttaa lopputulokseen.

Hyvällä riskienhallinnalla ja teknisen turvallisuuden johtamisella panostus turvallisuuteen näkyy muun muassa toiminnan tehokkuutena ja häiriötilanteiden vähenemisenä. Myös toiminnan turvaaminen häiriötilanteissa on riskienhallinnan lähtökohta. Investointiprojekteissa teknisen turvallisuuden johtamisella on iso merkitys aikataulun ja kustannusten hallintaan.

Me Swecolla osaamme huomioida suunnittelussamme kattavasti kokonaisturvallisuuden kenttää rakennetussa ympäristössä, jossa nousevat esiin esimerkiksi sähköverkot, vesihuolto, puhdas vesi, lumikuormat, automatisoituva liikenne, teollisuus ja tuotantolaitosten automatiikka ja kyberturvallisuus.

Älykäs kaupunki vaatii uudenlaista riskienhallintaa

Digitalisaatio ja kaupunkien automatisoituminen tekevät elämästämme sujuvampaa, mutta samalla haastaa käsityksemme rakennetun ympäristön turvallisuudesta. Vaikka rakennetun ympäristön turvallisuuteen on aina suunnittelussa satsattu, on arkiympäristömme muuttunut paljon. Pystymme nauttimaan teknologian tuomista parannuksista, kun riskienhallinta on kunnossa. Järjestelmien luotettavuus, tiedon turvaaminen sekä yksilöiden ja massojen suojelu ottavat ison roolin siinä, kuinka turvallisuus koetaan.

Mitä enemmän turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä tulee lisää rakennetun ympäristön eri osa-alueille, ja mitä monimutkaisemmiksi turvallisuuteen vaikuttavat tekijät käyvät, sitä kattavammin näitä pitäisi ajatella toisiinsa kytkeytyvinä kokonaisuuksina. Yksittäisten uhkakuvien torjumisen sijaan meidän tulee keskittyä siihen, että tärkeät toimintomme säilyvät, olivat olosuhteet mitkä hyvänsä. Tämä tuo riskienhallinnalle uusia haasteita, eri kokonaisuuksien rajapinnat tulee huomioida teknistä kokonaisturvallisuutta arvioitaessa.

Ota meihin yhteyttä!

Sanna-Maria Järvensivu, Turvallisuusasiantuntija
sanna-maria.jarvensivu@sweco.fi
+358 40 575 2498