0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Biotalous

Biotalous on teollisen uudistumisen mahdollistaja – me haluamme tehdä kaikkemme, jotta sen koko potentiaali saadaan käyttöön! Autamme teollisia toimijoita toteuttamaan ratkaisuja, joissa uudet teknologiat edistävät resurssiviisasta, laajapohjaista raaka-aineiden käyttöä ja siten kestävän hiilen kiertoa kohti ilmastoneutraalia tuotantoa.  Meidän biotalouspalvelumme kattavat esimerkiksi biopohjaiset kemikaalit ja materiaalit, kuitutuotteet, biopolttoaineet sekä metsäbiomassan perinteisen teollisen käytön, sellun ja kartongin.

Luotettava kumppani bio- ja kiertotalouden muutoksessa

Teollisuudessa tapahtuu tällä hetkellä paljon, ja moni perinteinen toimija on siirtymässä kohti kestävää kierto-biotaloutta. Suurten tuotantoyksiköiden rinnalle syntyy pieniä hajautettuja laitoksia, joissa valmistetaan muun muassa innovatiivisia elintarvikkeita, biopohjaisia kemikaaleja, ilmastokestäviä polttoaineita ja uusia pakkausmateriaaleja.

Biotaloushankkeissa tarvitaankin laaja-alaista ymmärrystä erilaisista tuotantoprosesseista aina orgaanisten jätteiden kierrätyksestä hiilidioksidin talteenottoon. Meillä on vuosikymmenten kokemus metsä- ja biotuoteteollisuudesta, voimalaitoksista sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden yksikköprosesseista. Samaa osaamista sovellamme modernin biotalouden kehittämisessä.

Asiantuntijaverkostostamme löydät osaajat biotaloushankkeen kaikkiin vaiheisiin esiselvityksistä prosessisuunnitteluun ja hankinnoista toteutukseen. Lisäksi autamme hyödyntämään eri teollisuusalojen rajapintoja, jolloin teollisuuden, maatalouden ja jätehuollon sivuvirrat saadaan resurssitehokkaasti hyötykäyttöön.

Esiselvitykset

Toteutusselvityksissä kartoitamme tarkkaan laitoshankkeen taustatekijät, kuten lainsäädännön asettamat velvoitteet, sopimustekniset yksityiskohdat, sijoituspaikan soveltuvuuden ja logistiset ratkaisut. Käytämme työssämme hyödyksi useita suunnittelujärjestelmiä ja itse kehittämiämme parametrisiä mallinnustyökaluja.

Ympäristöarvioinnit

Hankkeen ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella esimerkiksi elinkaariarvioinnilla (LCA, Life Cycle Assessment). Tämä kattaa laitoksen koko elinkaaren aina materiaalien hankinnasta tuotteen valmistukseen, kuljetuksiin ja kierrätykseen.

Uuden sukupolven biotalous tähtää fossiilittomuuteen ja kokonaiskestäviin ratkaisuihin. ESG-selvityksellä laitosinvestoinnin suunnittelussa huomioidaan laajasti sosiaalinen, yhteiskunnallinen, hallinnollinen ja ympäristövastuullisuus. Etsimme hankkeeseen myös luotettavat laitetoimittajat ja ympäristövaikutusten kannalta kestävimmän tekniikan (BAT, Best available technology).

Luonnon monimuotoisuus

Biotalous perustuu luonnon neitseellisten raaka-aineiden kestävään ja resurssiviisaaseen käyttöön. Biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntämisessä kiinnitetään huomiota myös luonnon biodiversiteetin suojeluun. Voimme selvittää hankkeen vaikutukset biodiversiteettiin ja ehdottaa toimenpiteitä sen suojelemiseksi.

Autamme käyttämään luonnon materiaaleja tehokkaasti ja aina uudelleen, jolloin kertakäytön sijaan samasta materiaalista voidaan jalostaa uusia, suuremman lisäarvon tuotteita. Biotalous onkin jo lähtökohdaltaan kestävää hiilen kiertoa.

Tuoteturvallisuus

Yksi biotalouden haasteista on yhdistää useat uusioraaka-aineet ja teollisuuden sivuvirroista saatavat raaka-ainekomponentit tasalaatuiseksi tuotteeksi, jota on turvallista käyttää uudelleen. Varmistamme tuotteen korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset kattavalla osaamisellamme elintarvike-, elintarvikepakkaus- ja kemikaaliturvallisuudesta sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä.

Laskentaosaaminen

Biotalouden kehittämisessä asiakkaamme hyötyvät laajasta teollisuuden laskentakokemuksestamme. Osana hankkeen suunnittelua laadimme aine-, energia-, vesi- ja päästötaseet. Lisäksi arvioimme hankkeen investointi- (Capex) ja käyttökustannuksia (Opex). Laskentaa vaativat myös jännitys- ja joustavuusanalyysit, lujuuslaskenta sekä hiilijalanjälkilaskenta.

Projektinjohtopalvelut

Biotalouden toimijat ovat oman alansa edelläkävijöitä, ja esimerkiksi vetytalouteen, hiilidioksidin talteenottoon ja biopohjaisten kemikaalien valmistamiseen liittyy yhä epävarmuuksia. Autamme toteuttamaan laitosinvestoinnit aikataulussa ja budjetissa asiakkaamme toivomalla toteutusmallilla, kuten EPCM-palveluna.

Kokemus ja laajat henkilöresurssimme takaavat, että pystymme luotsaamaan laitoshankkeen myös mahdollisten myrskyisten vaiheiden läpi. Käytämme muutoksenhallinnassa systemaattisia toimintatapoja ja tilannekuvamallia, joilla tilanne saadaan haltuun nopeasti ja viestittyä eri osapuolille.

 

 

Tuulamari Helaja

Liiketoimintayksikön johtaja

Eeva Punta

Johtaja, biotalous

Ole meihin yhteydessä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä. Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen tarjoukset(at)sweco.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.