0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Biotalous

Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja ja materiaaleja. Suomessa keskeisin uusiutuva luonnonvara on metsä. Swecolla on vahva kokemus käytössä olevista teollisuusprosesseista. Toiminnassaan Sweco edesauttaa tulevaisuuden biotalouden uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä energia-, metsä- että kemianteollisuudessa.

Perinteisessä metsäteollisuudessa tämä tarkoittaa fossiilisista polttoaineista vapaita tuotantolaitoksia. Uusina teknologioina ovat tulleet mukaan kuoren kaasutus, ligniinin erotus, jätevesilietteen mädätys ja sellun valmistuksen jatkojalosteet, kuten nanoselluloosa ja viskoosikuidut.

Energia- ja kemianteollisuuden tulevaisuuden kärkihankkeita ovat bioraaka-aineiden ja biokaasun entistä tehokkaampi hyödyntäminen sekä biopolttoaineiden valmistusprosessit biojalostamoilla. Swecolla on laaja kokemus luottamuksellisista hankkeista, joista monet ovat jo johtaneet toteutukseen.

Kaikille biotalouden hankkeille on tyypillistä innovatiivisuus ja kyky hyödyntää uusia teknologioita tehdasmittakaavassa. Tämän haasteen Sweco on ottanut vastaan. Vahva suunnittelukokemus taustalla ja uusien teknologioiden ymmärtäminen mahdollistavat kannattavien investointihankkeiden toteuttamisen.

Ole meihin yhteydessä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.