0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Akkuteollisuuden Esiselvitykset ja ympäristöluvat

Esiselvitykset ja ympäristöluvat

Autamme valmistelemaan akkuteollisuuden toimintaedellytykset aina teknis-ekonomisista selvityksistä ja esisuunnittelusta kaavoitus- ja lupaprosesseihin, riskitarkasteluihin ja YVA-menettelyihin.

Toteutettavuusselvitykset

Akkumateriaalien jalostus- ja tuotantolaitokset vaativat suuria maapinta-aloja, koska tuotanto suunnitellaan vastaamaan koko Euroopan kysyntään. Teollisuuspuistojen sijaan akkutuotannossa puhutaankin usein gigaparkeista. Autamme kuntia ja kaupunkeja valmistelemaan kaavamuutoksia, mikä mahdollistaa akkuteollisuuden sijoittumisen paikkakunnalle. Lisäksi edistämme sosiaalisen toimiluvan saamista aluetaloudellisilla tarkasteluilla ja osallistamispalveluilla.

Jotta investointi- ja sijoittumispäätökset perustuvat tutkittuun tietoon, tarvitaan luotettavia toteutettavuus-, prosessi-, layoutselvityksiä. Kartoitamme toiminnan edellytykset kattavasti alkaen markkinatilanteesta. Investointi- ja käyttökustannusarvioissa (Capex ja Opex) otamme huomioon myös vastuullisen sijoittamisen ESG-näkökulmat.

Ympäristöselvitykset ja -luvat

Suunnittelemme ja aikataulutamme akkuteollisuusinvestoinnin luvitusprosessin tarkkaan. Lupastrategia ohjaa ympäristö- ja kemikaalilupahakemusten toteutusta sekä ympäristövaikutusten arviointia (YVA-menettelyt) päätöksenteon kannalta oikeaan ajankohtaan. Teemme esisuunnittelun aikana myös ympäristöluville olennaiset leviämis- ja seurausmallinnukset sekä tasesimuloinnit.

Turvallisuus- ja riskitarkastelut

Akkuarvoketjun kaikissa vaiheissa tarvitaan monialaista ja ennakoivaa riskienhallintaa. Se turvaa sekä projektin sujuvan etenemisen että tuotantoprosessit laitoksen käynnistyttyä. Vähennämme liiketoimintaan liittyviä epävarmuuksia muun muassa herkkyystarkasteluilla ja riskiarvioinneilla. Tarjoamme akkuliiketoiminnan Due Diligence -selvityksiin myös juridista osaamista, jolloin hankkeen turvallisuuskysymyksistä ja riskeistä saadaan kokonaisvaltainen näkemys.

 

 

Ole yhteydessä

Jos et löytänyt etsimääsi, ole meihin yhteydessä.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.