0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Esisuunnitteluvaihe

Projekti etenee hyvässä yhteisymmärryksessä, kun tavoitteet, vastuut ja hankkeen toteutuksen reunaehdot määritellään selkeästi jo esisuunnitteluvaiheessa. Tuomme esiin myös digitalisaation mahdollisuudet sekä projektin toteutukseen ja laitoksen operointiin liittyvät riskit.

Toteutettavuusselvitykset ja kustannusarviot

Investointipäätöstä varten tarvitaan vastauksia moniin kysymyksiin. Niitä antavat esimerkiksi teknistaloudelliset ja toteutettavuusselvitykset sekä arviot laitoshankkeen investointi-, operointi- ja elinkaarikustannuksista. Hanke saadaan alusta asti oikeille raiteille myös Due Diligence -selvityksillä, joita voimme toteuttaa sekä myyjän että ostajan näkökulmasta.

Riskitarkastelut

Esisuunnitteluvaiheen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa prosessien vakaus ja liiketoiminnan kannattavuus. Autamme ennakoimaan myös ympäristöriskejä lakisääteisillä ympäristövaikutusten arvioinneilla (YVA-menettelyt) sekä ympäristö-, kemikaali- ja rakennuslupaprosessin huolellisella aikataulutuksella ja suunnittelulla.

Riskitarkasteluissa huomioidaan aina kokonaisturvallisuus. Arvioimme etukäteen muun muassa prosesseille kriittisten hyödykkeiden saatavuutta ja toimitusketjun luotettavuutta. Digitalisaatio on nostanut teknisen turvallisuuden ja tuoteturvallisuuden rinnalle myös kyberturvallisuuden kysymykset. Tietoturvaan liittyvät riskit on huomioitava myös tuotantoverkoissa.

Digitaalinen murros

Digitaalisuus mahdollistaa hankkeen aikataulujen, kustannusten ja prosessien seuraamisen reaaliajassa tai jopa ennakoiden. Digitalisaation mahdollisuudet ja riskit onkin hyvä nostaa keskusteluun jo esisuunnitteluvaiheessa. Tehokas tiedonkulku parantaa prosessien tuottavuutta, ja myös poikkeamiin ja muutostilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti.

Digitaalisten työkalujen ja toimintatapojen tarkoituksena on parantaa tiedon hyödynnettävyyttä. Silloin suunnittelun aikana tuotettu mallinnustieto saadaan täysimääräisesti tuotantoprosessien käyttöön. Digitaalisuus helpottaa myös johdon työtä ja vastuullisuusraportointia esimerkiksi toiminnan kestävyydestä, hiilijalanjäljestä ja turvallisuudesta.

Kestävä ja energiaviisasta

Kestävä yhteiskunta tarvitsee uusia teknologioita, jotka ohjaavat prosessiteollisuutta kohti kestävää biotaloutta. Uusiutuvan energian  hyödyntämiseen on tarjolla runsaasti uutta teknologiaa, kuten lämpöpumppujärjestelmiä ja energian varastointiratkaisuja esimerkiksi vetyyn tai ammoniakkiin. Kiertotalouden keinoilla tehostetaan myös arvokkaiden luonnon raaka-aineiden kiertoa ja teollisuuden sivuvirtojen saamista hyötykäyttöön.

 

Pasi Haravuori

Myyntijohtaja, teollisuus

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.