0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Teemme kaupungeista ja teollisuudesta kestävämpää ja turvallista

Turvallisuuden varmistaminen ja konsultointi

Turvallisuussuunnittelu on sitä, että suunnittelemme kestävää ja turvallista rakennettua ympäristöä, kaupunkeja sekä niihin suunniteltuja rakenteita ja infrastruktuuria.

Digitalisaatio, sään ääri-ilmiöt, kaupungistuminen – yhä useampi seikka vaikuttaa rakennetun ympäristön tekniseen turvallisuuteen laajemmin kuin koskaan ennen.

On kyse sitten tuotantolaitoksesta, julkisesta rakennuksesta, infrahankkeesta, investointiprojektista tai korjausrakentamisesta – teknisen turvallisuuden hallinta määrittelee ajankäyttöä, laatua ja kustannuksia.

Turvallisuussuunnittelun asiantuntijamme suunnittelevat kestävää ja turvallista rakennettua ympäristöä, kaupunkeja sekä niihin suunniteltuja rakenteita ja infrastruktuuria.

Turvallisuuteen vaikuttavat useat tekijät, jotka kytkeytyvät toisiinsa rakennetun ympäristön eri osa-alueilla. Projektissa on tyypillisesti useita toteuttajia, mikä tuo haasteita kokonaisuuden, kustannusten ja aikataulun hallintaan.

Olemme teollisuuden turvallisuussuunnittelun kumppani

Turvallinen tuotantolaitos on edellytys vastuulliselle liiketoiminnalle.

Kartoitamme  tehtaan tai tuotantolaitoksen tarvitsemat teknisen turvallisuuden palvelut niin yksittäisillä osa-alueilla kuin laajana kokonaisuutena. Tarjoamme laadukkaat asiantuntijapalvelut teollisuuden kokonaisturvallisuuden hallintaan ja johtamiseen. Tekninen turvallisuus ohjaa kaikkea suunnitteluamme. Arviointipalvelulla selvitämme tuotantolaitoksen tämänhetkisen turvallisuustason ja vaatimusten täyttymisen muun muassa prosessiturvallisuuden, kyberturvallisuuden ja koneturvallisuuden osa-alueilla.

Hyvä prosessiturvallisuus tarvitsee toimiakseen mittareita ja muutosten hallintaa. On tiedettävä, mitä seurataan, mitä vasten turvallisuutta arvioidaan sekä millaiset muutokset vaativat riskien uudelleenarviointia. Kyberturvallisuus on olennainen osa prosessiturvallisuutta, sillä teollisuuden prosessi on turvattava siinä missä sähköpostitilikin. Koneturvallisuus kattaa käytössä olevien koneiden ylläpidon ja konehankinnat. Selvitämme turvallisuusvaatimukset ja vaikutukset konelinjaan nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Turvallisuusnäkökulma kulkee katkeamattomasti mukana ensimmäisestä ympäristöselvityksestä alkaen ja jatkuu kaikkiin suunnittelun ja operoinnin vaiheisiin aina laitoksen turvalliseen alasajoon ja purkamiseen saakka. Sweco on kokonaisuuden ymmärtävä asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisuuden eri osa-alueet huomioivaa asiantuntijapalvelua.

Turvallisuussuunnittelun lähtökohta on riskien arvioinnissa ja turvallisuusjohtamisessa. Turvallisuuteen kuuluvat prosessi- ja laiteturvallisuus, turva-automaatiojärjestelmät, vaatimusten mukaisuuden arviointi, tiedonkulku ja muutosten hallinta dokumentteineen. Teollisuuslaitoksen tietoturvallisuus on noussut merkittäväksi turvallisuuden osa-alueeksi. Olemme mukana kansainvälisessä alan standardoimistyössä.

Kemikaaliturvallisuus

Tarjoamme mittavaa toksikologista ja juridista asiantuntemusta tuotteiden markkinoille saattamiseksi ja parhaan mahdollisen strategisen lähestymistavan löytämiseksi. Olemme erikoistuneet tuoteturvallisuuteen, siihen liittyvän lainsäädännön kehittymisen seurantaan sekä velvoitteiden täyttämisen ratkaisuihin. Monialainen asiantuntijajoukkomme koostuu toksikologeista, ekotoksikologeista, juristeista sekä luonnon- ja ympäristötieteilijöistä.

Elintarviketurvallisuus

Sweco tarjoaa elintarviketeollisuuden asiakkailleen osaamista ja ammattitaitoa kokonaisvaltaisesti tuotannon esiselvityksistä aina kokonaisten tuotantolaitoshankkeiden toteutuksiin asti.

Asiantuntijoillamme on useiden vuosien kokemus erityyppisistä toteutusprojekteista seuraavilta eri elintarviketeollisuuden alueilta

  • Valmisruoka- ja lihavalmisteteollisuus
  • Meijeriteollisuus
  • Leipomoteollisuus
  • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus sekä paahtimoteollisuus

Kosmetiikkaturvallisuus

Kosmetiikkaturvallisuuspalvelut käsittävät kosmeettisten valmisteiden turvallisuusselvityksiä ja kosmetiikkatuotteiden ilmoittamista CPNP-portaaliin. Kosmetiikka-asetuksessa määrätään ilmoittamaan tuotetiedot kosmeettisten valmisteiden ilmoitusportaaliin eli CPNP-portaaliin. Kun tuotetiedot on ilmoitettu ja hyväksytty, voi tuotteen lanseerata markkinoille.

kosmetiikkaturvallisuus

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.