0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Käyttöturvallisuustiedotteet ja lakisääteiset ilmoitukset

Käyttöturvallisuustiedotteet ja lakisääteiset ilmoitukset

Laadimme puolestanne tehokkaasti ja asiantuntemuksella käyttöturvallisuustiedotteet (KTT), kemikaali-ilmoitukset, luokitukset ja pakkausmerkinnät.

​Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on lakisääteinen asiakirja, jolla kemikaalin toimittaja välittää tietoa kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- ja ammattikäyttöön.

​Laadimme Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimusten mukaisia käyttöturvallisuustiedotteita. Asiantuntijamme voivat laatia käyttöturvallisuustiedotteita asiakkaan tuotereseptin tai toimittajan käyttöturvallisuustiedotteen perusteella. Ammattitaitomme avulla voimme laatia kansainvälisiä käyttöturvallisuustiedotteita monella eri kielellä, huomioiden paikalliset sisältövaatimukset. ​Palveluihimme kuuluu myös altistumisskenaarioiden kääntäminen.

Tilaa tästä »

Lisäksi laadimme tuotteille CLP-asetuksen mukaiset pakkausmerkinnät (mallietiketit).

Laadimme ja ylläpidämme yritysten kemikaali- ja määrätietoilmoituksia sekä kemikaaliluetteloita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämässä  KemiDigi-palvelussa.

​Myrkytystietokeskusilmoitus (PCN) koskee terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja tai fysikaalista vaaraa aiheuttavia seoksia. EU-maahantuojat ja jatkokäyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan näistä seoksista tietoja niihin jäsenmaihin, joissa seosta saatetaan markkinoille. Swecon asiantuntijat neuvovat yrityksiä PCN-velvollisuuksissa ja laativat tarvittavat myrkytystietokeskusilmoitukset Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämässä portaalissa. Sweco voi tarvittaessa luoda tuotteille UFI-tunnisteet ja perustaa yritykselle ECHA-tilin.

​C&L-tietokanta (Classification and Labelling database) on Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tietoja kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä Euroopan unionissa. C&L-tietokanta tarjoaa tietoa kemikaalien vaaroista ja riskeistä.

Aineiden valmistajien ja maahantuojien sekä seosten ja esineiden maahantuojien on varmistettava velvollisuutensa toimittaa ilmoitus aineista C&L-luetteloon. Swecon asiantuntijat ovat apunasi velvoitteiden tunnistamisessa sekä tietojen ilmoittamisessa luetteloon.

EU:n kemikaalistrategia ja CLP-vaaraluokitusuudistus tukevat Euroopan nollapäästötavoitetta

Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaan asetukseen (EY) 1272/2008 eli CLP-asetukseen on päivitetty uusia vaaraluokkia hormonihäiriköille sekä kemikaaleille, jotka hajoavat huonosti ympäristössä ja jotka rikastuvat ravintoketjussa tai kulkeutuvat ympäristössä laajalle.

Olethan yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.