0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kontaktimateriaalit

Olemme apunasi elintarvikealan kontaktimateriaaleihin liittyvissä asioissa

Suomen elintarvikelaki 297/2021 koskee elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita.

Elintarvikelain 297/2021 mukaan kontaktimateriaalitoimijoiden (valmistajat ja valmistuttajat, maahantuojat, tukkujakelijat, kontaktimateriaaleja vuokraavat toimijat) on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta kontaktimateriaalitoiminnasta  kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Toimijan on ilmoitettava kunnalliselle elintarvikevalvonnalle myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta.

Swecon asiantuntijat voivat auttaa velvoitteiden kartoittamisessa ja ilmoituksen tekemisessä.

Tutustu koulutustarjontaamme:

GMP ja kontaktimateriaalitoimijan omavalvonta

EU:n GMP-asetus 2023/2006 velvoittaa kontaktimateriaalitoimijan valmistamaan kontaktimateriaalit hyviä tuotantotapoja (GMP) noudattaen ja laatimaan kirjallisen laadunhallintajärjestelmän hyvien tuotantotapojen varmistamiseksi.

Vaatimus vastaa elintarviketoimijan omavalvontavaatimusta.

Laadunhallintajärjestelmän tulee sisältää sekä laadun varmistusmenetelmät että laadunvalvontamenetelmät.

Järjestelmän tulee kattaa mm. dokumenttien ja jäljitettävyyden hallinnan, takaisinvetomenettelyt ja henkilöstön perehdytyksen.

Laadunhallintajärjestelmä on mahdollista laatia elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardeihin kuten ISO 22000 tai BRC perustuen.

 

Sisälogistiikkapalvelut Sweco

Kontaktimateriaalien vaatimuksenmukaisuusilmoitus

Kontaktimateriaalitoimijan on annettava vaatimustenmukaisuusilmoitus (DoC) ketjussa seuraavalle toimijalle. Vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat pitää esittää jokaisessa toimitusketjun vaiheessa, tarvittaessa myös viranomaiselle.

Vaatimuksenmukaisuusilmoituksessa vakuutetaan, että tuote täyttää kehysasetuksen 1935/2004 (EU) ja materiaalikohtaisen lainsäädännön, esimerkiksi muoville EU:n muoviasetuksessa 10/2011 tai kansallisesti materiaaleille muut säädetyt vaatimukset.

Ilmoituksella annetaan turvallisuuden perustelut ja yksityiskohtaiset tiedot materiaalista sekä sen käyttötarkoituksesta ja soveltuvuudesta elintarvikekäyttöön.

Swecon asiantuntijat auttavat vaatimustenmukaisuusilmoitusten laatimisessa ja päivittämisessä EU-säädökset ja materiaalikohtaiset vaatimukset huomioiden.

Hyvät eväät -yhteenveto tuoteturvallisuuden tukena

Elintarvikealan ja elintarvikkeiden kontaktimateriaalien valmistajien on huolehdittava, että soveltuvat lakien ja viranomaisten sekä asiakkaiden elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset tunnistetaan.

Elintarviketurvallisuusryhmän on kerättävä, ylläpidettävä ja päivitettävä dokumentoitua tietoa elintarvikkeita koskevista vaaroista.

Swecon asiantuntijoiden laatima, kattava yhteenveto toimialan keskeisistä tuoteturvallisuuden sääntelystä ja siihen liittyvistä uusimmista tiedoista. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä raportti sisältää kattavasti ajankohtaisia aiheita ja velvoitteisiin liittyvät kysymykset. Tarvittaessa laaditaan räätälöity paketti asiakkaan tarpeen mukaan kiinnostavista aiheista ja hallintajärjestelmien tueksi.

Hyvät Eväät -toimintaympäristö, seurantapalvelu

Hyvät Eväät -toimintaympäristön seurantapalvelu on tarkoitettu elintarvike- ja kontaktimateriaalialalla toimijoille. Palvelu auttaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää noudattavia yrityksiä seuraamaan toimialaan vaikuttavia säädöksiä, ohjeita ja parhaita käytäntöjä. Tutustu palveluun ja osta suoraan verkkokaupastamme.

Heidi Määttä

Elintarviketurvallisuusasiantuntija

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.