0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tavoitteena tietoverkkojen, prosessiteknologian ja talotekniikan tietoturvallinen kokonaisuus

Kyberturvallisuus

Turvallisesti toimivat teollisuusympäristöt vaativat muuttuvassa maailmassa kyberuhkien ennakoivaa tunnistamista. Globaalia tilannetta on seurattava tarkasti, jotta kyberturvallisuutta voidaan kehittää ajoissa. Silloin yksittäinen laitos tai muu teollisuusympäristö kestää erilaisia uhkia paremmin ja toipuu vikatilanteista nopeammin.

Kyberturvallisuuskulttuuri

Kokonaisvaltainen kyberturvallisuuskulttuuri luo teolliselle toiminnalle lujan pohjan. Tietoturvan kannalta paras lopputulos saavutetaan, kun kyberturvallisuuteen liittyviä tietoturvakäytäntöjä ja prosesseja kehitetään jo esisuunnitteluvaiheessa.

Tietoturvakonsultointi

Kyberturvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut räätälöidään aina kohdekohtaisesti. Voimme arvioida tietoturvaan liittyviä käytänteitä jo laitoshankkeen esisuunnittelun aikana, jolloin teollisuusympäristön kyberturvallisuudella on alusta asti luja pohja. Olemassa olevissa laitoksissa voidaan puolestaan kehittää tietoturvakulttuuria tai luoda kokonaan uusi tapa toimia. Tavoitteena on tietoverkkojen, prosessiteknologian ja talotekniikan tietoturvallinen kokonaisuus.

Kyberturvallisuuden tulee kattaa teollisuusympäristön koko toiminta, ja siksi näkökulman on oltava monialainen. Kyberturvaan liittyvillä strategioilla, käytänteillä ja detaljeilla varmistetaan, että teknologiat vastaavat käytännön vaatimuksia. Kauttamme löytyvät asiantuntijat myös ICT-verkkojen suunnitteluun ja data-analytiikkaan.

Tuotantoprosessien tietoturva

Tietoturvan kannalta erilaisiin teollisiin ympäristöihin pätevät samat periaatteet. Biojalostamoissa, vetylaitoksissa tai elintarviketehtaissa tarvitaan tietoturvakäytänteitä, jotka ulottuvat toimistotilojen tietotekniikasta (IT) tuotantoverkkoihin ja prosessiteknologiaan (OT). Silloin kuka tahansa ei voi esimerkiksi säätää tuotantotilojen lämpötiloja tai muuta prosessin kannalta kriittistä tekniikkaa.

Kyberturva luo teolliselle toiminnalle ja tuotantoprosesseille lujan pohjan. Kun tietoturva on kohdallaan, johdolla on varmuus siitä, että toiminnassa noudatetaan tietoturvaan liittyviä lakeja, suosituksia ja standardeja. Toimintaympäristön tietoturvaan kuuluu puolestaan yhtiön kyberturvallisuuspolitiikka, tietoturvan hallinnointi ja IT-henkilöiden roolitus.

Tietoturvaan liittyy aina myös ihmisten koulutus, viestintä ja toiminnan kehittäminen. Opastamme henkilöstöä toimimaan verkossa oikein ja johtoa seuraamaan yhtiön IT-osaamista ja tyypillistä verkkoliikennettä. Silloin tavallisesta poikkeava toiminta huomataan ajoissa. Myös häiriöistä palautumiseen tarvitaan asianmukaiset viestintä- ja toipumissuunnitelmat.

Tietoturvariskien hallinta

Kyberturvallisuudessa on kyse kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta. Kun riskit on tiedostettu ja tunnistettu, niihin voidaan varautua selkeillä toimintasuunnitelmilla ja dokumentaatiolla. Tarjoamme tietoturvariskien arviointiin eri tapoja.

Ota yhteyttä!

Cris Puchner

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.