0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kyberturvallisuudessa on kyse kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta

Tietoturvariskien hallinta

Kyberturvallisuudessa on kyse kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta. Kun riskit on tiedostettu ja tunnistettu, niihin voidaan varautua selkeillä toimintasuunnitelmilla ja dokumentaatiolla. Tarjoamme tietoturvariskien arviointiin eri tapoja. 

Riskien tiedostaminen

Kyberturvan merkitys paljastuu yleensä silloin, kun jotakin ikävää tapahtuu yllättäen. Kyberiskuja käytetään yhä useammin maailman politiikan työkaluina, kiristyshaittaohjelmat yleistyvät ja tietokonevirukset leviävät globaalisti. Jos tietoturvariskejä ei ole tunnistettu, poikkeustilanteisiin reagointi on hidasta. 

Kyberriskien ennakointi tehostaa tiedonkulkua. Silloin esimerkiksi laitoksen prosessien väliset yhteydet on dokumentoitu tarkasti. Kyberriskejä hallitaankin tiedostamisen ja toimintasuunnitelmien kautta. Maailma muuttuu ja teknologiat kehittyvät, ja siksi kyberriskeihin varautuminenkin vaatii jatkuvaa kehitystyötä. 

Tekninen tietoturvariskien arviointi

Kyberturvallisuusriskien arviointi on ajankohtaista jo esisuunnitteluvaiheessa, jolloin riskiarviot ohjaavat myös laitehankintoja. Kyberriskejä voidaan arvioida myös olemassa olevissa laitoksissa. Yksi arviointityökaluistamme on tekninen tietoturvariskien arviointi. Se keskittyy tuotantoympäristön riskien selvittämiseen. 

Kyberturvallisuuskysely

Kyberriskejä voidaan arvioida turvallisuuskyselyllä (Safety Index), joka perustuu keskusteluun. Käymme yhdessä läpi esimerkiksi laitoksen yleistilanteen, nykyisen tietoturvapolitiikan ja tietohallinnon toiminnan. Nostamme esiin huomioitavia asioita ja autamme näin johtoa riskienhallintaan liittyvässä päätöksenteossa. Kyberturvallisuuskysely on osa Swecon kehittämää riskien ja turvallisuuden hallintatyökalua, Safety Indexiä. 

Tietoturvan seuranta

Tietoturva on aina prosessi. Maailma muuttuu nopeasti, ja siksi tietoturvakäytänteiden on tärkeää kehittyä vastaamaan todellisia uhkia. Autamme seuraamaan kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä, toimialakohtaisia suosituksia ja tulevaisuuden trendejä. Tietoturvassa on tärkeää huomioida myös yhtiön sisäinen tietoturvapolitiikka ja valita sopivimmat toimenpiteet tietohallinnon kehittämiseen ja liiketoiminnan turvaamiseen kyberuhkia vastaan. 

Cris Puchner

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.