0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Ympäristökonsultointia erilaisiin hankkeisiin

Asiakkainamme on suuri joukko erityisesti prosessi- ja energiateollisuuden sekä kiertotalouden toimijoita, jotka arvostavat vahvaa ympäristöalan tuntemustamme ja osaamistamme vaativissakin tilanteissa.

Erikoisosaamistamme ovat suurten teollisuushankkeiden YVA- ja ympäristölupamenettelyt. Vahvalla ympäristölainsäädännön ja viranomaistoiminnan tuntemuksella minimoimme hankkeeseen liittyvät riskitekijät ja parannamme hankkeen hyväksyttävyyttä. Toteutamme hankkeiden päästölupa-asiat kokonaisvaltaisesti luvan ja YVA-menettelyn tarpeen arvioinnista ja hakemusten laatimisesta lainvoimaiseen lupapäätökseen saakka.

Hankkeet on mahdollista toteuttaa myös kokonaispalveluna, joka kattaa sekä hankesuunnittelun että mahdollisten YVA- ja lupavelvoitteiden toteuttamisen. Tällöin etuna on ympäristöasiantuntijoiden ja suunnittelijoiden saumaton yhteistyö projektin aikana, mikä edesauttaa sekä suunnittelu- että lupaprosessin sujuvaa etenemistä ja helpottaa toiminnanharjoittajan työtä projektin aikana. Tarjoamme monipuolista ympäristökonsultointia ja palveluita myös muiden teollisuuden ympäristölainsäädännön velvoitteiden hoitamiseen.

Yllä olevien palveluiden lisäksi teemme myös päästölupiin liittyvää konsultointia sekä PIMA-selvityksiä pilaantuneesta maaperästä.

Teollisesta toiminnasta ja liikenteestä aiheutuu ilmaan päästöjä, joihin teemme päästömallinnusta. Oli kyseessä sitten teollisuuslaitos, jätteenkäsittelylaitos, jätevedenpuhdistamo, energiantuotanto, biojalostamo tai liikenne, tarjoamme vahvaa suunnitteluosaamista sekä ohjelmistojen hallintaa päästöjen leviämisen matemaattisen mallintamiseen. Mallinnamme AERMOD-ohjelmistolla typpi-, hiukkas-, haju- ja muiden päästöjen leviämisen. Teollisuus- ja liikennemelun mallintamiseen käytämme CadnaA-ohjelmistoa.

Sweco toimii uudenlaisen BioEnergo One -biokonversiolaitoksen YVA- ja ympäristölupaprosessin kumppanina

BioEnergo One on valmistuessaan maailman ensimmäinen taloudellisen mittakaavan CelluAPP®-biokonversiolaitos. Sen on tarkoitus tuottaa sahojen sivutuotteista uusiutuvia biopolttoaineita, bioetanolia ja biokaasua. Uudenlaisen teollisuuslaitoksen YVA- ja ympäristölupaprosessin kumppaniksi valittiin Sweco.

BioEnergo

Ympäristötekniikan laaja-alaiset asiantuntijapalvelut

Olemme ympäristö‐ ja yhdyskuntatekniikan asiantuntija, jonka keskeisiä toiminta‐alueita ovat maankäytön suunnittelu, liikenne- ja infrasuunnittelu, vesihuolto sekä ympäristökonsultointi, kuten päästöluvat.

Luomme edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistämme ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Olemme kokonaisvaltainen palveluyritys, joka pystyy vastaamaan sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin. Lisäksi olemme ympäristön ICT:n ja tietomallinnuksen edelläkävijä Suomessa oman YTCAD‐ohjelmistomme ja Paikkatietopalvelimen ansiosta.

Sirpa Torkkeli

Ympäristökonsultointi, BAT ja YVA- ja ympäristölupamenettely

Laila Huovinen-Manu

Ympäristöjohtaminen, biodiversiteetti, YVA- ja ympäristölupamenettely

Mika Manninen

Ympäristökonsultointi, YVA- ja ympäristölupamenettely

Emmi Laukkanen

Ympäristökonsultointi, YVA- ja lupamenettelyt, mallinnukset

Ole meihin yhteydessä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen tarjoukset(at)sweco.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.