0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

BAT-selvitykset

Teollisuuspäästödirektiivi on EU:n keskeisin väline teollisuuden ja teollisen kokoluokan toimintojen aiheuttamisen päästöjen sääntelemiseksi. Käytännössä direktiivin mukaiset laitokset edellyttävät kansallisen viranomaisen myöntämää ympäristölupaa, ja näiden laitosten on hyödynnettävä toiminnassaan toimialakohtaisesti määriteltyä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (Best Available Technology, BAT).  Paras käytettävissä oleva tekniikka päivittyy aika ajoin julkaistavien BAT-päätelmien muodossa, joka edellyttää toiminnan tarkastelua viimeisimmän teknologian mukaisesti.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan BAT-päätelmät asettavat vaatimuksia erityisesti suurten teollisuuslaitosten toimintaan, päästöjen hallintaan ja päästötasoihin. Ympäristölupapäätökset päivitetään BAT-päätelmien mukaisiksi toimialakohtaisten BAT-päätelmien valmistuttua.

 

Kokonaisvaltaista BAT-asiantuntijuutta

Vahvan teknisen, luonnontieteellisen ja juridisen osaamisemme ansiosta pystymme arvioimaan toiminnan BAT-vaatimusten mukaisuutta kokonaisvaltaisesti taloudellista näkökulmaa unohtamatta.

  • Toimintaa koskevien BAT-päätelmien tunnistaminen ja soveltamisalan tarkistaminen, päätoimialan määrittäminen
  • BAT-vaatimustenmukaisuuden arvioinnit (BAT-arviointi ja BAT-selvitys)
  • BAT-poikkeamaa koskevat hakemukset
  • BAT-päätelmien nojalla tehtävät ympäristölupahakemukset
BioEnergo

Sirpa Torkkeli

Ympäristökonsultointi, BAT ja YVA- ja ympäristölupamenettely

Sanna Jaatinen

Vanhempi asiantuntija

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.