0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Ympäristöseloste eli Environmental Product Declaration EPD

Ympäristöseloste EPD  kertoo tuotteen tai prosessin koko elinkaaren ympäristövaikutuksista

Ympäristöseloste eli Environmental Product Declaration (EPD) on elinkaarianalyysiin perustuva standardin EN 15804 mukainen raportti tuotteen tai prosessin elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutuksista lämmityspotentiaali eli Global Warming Potential (GWP) on yhä keskeisin tuotteiden vertailussa käytetty ympäristöindikaattori, mutta EPD:ssä arvioidaan laajasti muitakin indikaattoreita otsonikadosta rehevöitymiseen ja resurssien kulutukseen.

Ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima ja kansainvälisestikin varsin tunnettu ja hyväksytty ympäristövaikutusten raportointiasiakirja. Ympäristöseloste voidaan julkaista joko kansainvälisessä palvelussa tai suomalaisessa Rakennustietosäätiön ylläpitämässä tietokannassa.

Ympäristöseloste voidaan laatia yhdelle tuotteelle tai ryhmälle tuotteita, joiden käyttötarkoitus, materiaalit sekä valmistusprosessi ovat lähellä toisiaan. Ympäristöselosteeseen sisällytettävät elinkaaren vaiheet voivat myös vaihdella: tuotteesta riippuen ympäristöselosteen voi tehdä esimerkiksi vain valmistusvaiheelle tai kattaa elinkaaren valmistuksesta ja käytöstä kierrätykseen tai hävitykseen.

Asiakkaamme ovat yhä kiinnostuneempia ympäristötietoisuuden kasvaessa, ja tuottajilta toivotaan läpinäkyvyyttä kaikissa ympäristövaikutuksiin liittyvissä asioissa. Ympäristöseloste antaa tuottajalle mahdollisuuden viestiä tuotteensa ympäristövaikutuksista vertaisarvioidun ympäristötiedon ja elinkaarianalyysin pohjalta. Ympäristöselosteen tiedot voidaan myös viedä RT-tuotetietokantaan, mikä helpottaa ympäristötiedon jakamista ja hyödyntämistä rakennushankkeissa.

Me Swecolla luomme edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistämme ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Sweco auttaa toiminnanharjoittajia kaikissa ympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Kysy lisää ympäristöselosteista!

Palveluihimme kuuluvat:

  • Tuotteiden hiilijalanjälkilaskelmat
  • Tuotteiden elinkaarilaskelmat
  • Ympäristöselosteet elinkaarianalyysin pohjalta
  • Ympäristöselosteen verifioinnin ja julkaisun hallinnointi

Palveluihimme kuuluvat:

  • Tuotteiden hiilijalanjälkilaskelmat
  • Tuotteiden elinkaarilaskelmat
  • Ympäristöselosteet elinkaarianalyysin pohjalta
  • Ympäristöselosteen verifioinnin ja julkaisun hallinnointi

Inkeri Saijets

Elinkaariasiantuntija

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.