TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Energiantuotanto

Sweco tarjoaa kattavasti konsultti- ja suunnittelupalveluja, joita tarvitaan voimalaitoshankkeissa.  Asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista energiankulutusanalyyseistä, energiaselvityksistä, projektien esisuunnittelusta sekä projektien toteutuksesta detaljisuunnitteluineen. Rakennusvaiheeseen tarjoamme myös asennus- ja rakennusvalvontaa, koulutusta sekä käyttöönoton koordinoinnin.

Asiantuntemuksemme energian tuotannossa kattaa perinteiset lauhdevoimalaitokset, CHP-voimalat, kombivoimalaitokset , hiili- ja biomassakattilat, soodakattilat, jätteenpolton, kaasutusteknologian, höyry- ja kaasuturbiinit sekä kaasun- ja öljynsiirtojärjestelmät.

Asiakkaitamme energiasektorilla ovat energiantuottajat, energiaintensiivinen teollisuus sekä laitostoimittajat.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ