TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Esisuunnittelu ja tekninen konsultointi

Teollisten investointien valmistelulta vaaditaan entistä enemmän. Uusien teknologioiden tunteminen on konseptisuunnitteluvaiheessa välttämätöntä. Lisäksi konsultilta edellytetään hyvää kustannustietoutta ja markkinatuntemusta.

Eri vaiheissa tapahtuvien esisuunnitelmien tavoitteena on aina toimiva investointiohjelma. Tehtävän esisuunnittelutyön laajuus riippuu kustannusarvion tarkkuusvaatimuksesta. Erillisselvityksiä tarvitaan usein myös hankinta- ja projektinhoitotavoista sekä aikataulutuksesta, riskien hallinnasta, turvallisuudesta ja laatutekijöistä.

Ympäristöön, energiatehokkuuteen ja lupamenettelyihin liittyvät erillisselvitykset ja viranomaisraportit ovat myös oleellinen osa tätä työtä.

Rahoittajille ja hankkeiden eri osapuolille tehtävät investointihankkeen tekniset kokonaisarvioinnit (technical due diligence) ovat yleistyneet.

Toimiminen projektien toteutushankkeissa antaa vahvan pohjan valmistelevaan suunnitteluun ja konsultointiin.

Selkeät ja tehokkaat toimintatavat takaavat hyvän esisuunnittelun. Meillä on vahva kokemus teollisten investointien valmistelusta aina alkuvaiheen konseptisuunnittelusta laajoihin teknistaloudellisiin selvityksiin.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ