TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Kaivosteollisuus

Tarjoamme vuosikymmenten asiantuntemuksella suunnittelua ja projektinjohtoa mineraali- ja kaivosteollisuuden investointihankkeisiin ja kunnossapitoon. Toiminnassamme korostuvat ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen.

Osaamisalueisiimme kuuluvat niin louhokset, malminkäsittely, rikastamot, mineraalien ja metallien talteenottolaitokset kuin niitä tukevat mm. energia-, kemikaali ja vesilaitokset.

Tarjoamme kokonaisvaltaisia suunnittelupalveluja hankkeiden esiselvitys- ja feasibility study -vaiheista aina toteutusvaiheen kautta käyttöönottoon asti. Tuotannon käynnistyttyä olemme usein mukana myös kunnossapidon suunnittelutehtävissä.

Asiantuntijamme ovat työskennelleet lukuisissa mineraali- ja kaivosteollisuuden hankkeissa ja meillä on kokemusta vaativista erikoisasiantuntemista vaativista konsultointitehtävistä että laajoista kokonaissuunnittelua ja projektinjohtoa edellyttävistä ns. EPCM-mallin toimeksiannoista.

Kaivos- ja mineraaliteollisuuden asiakaskuntaamme ovat alan tuotantoyhtiöt, hankkeita valmistelevat junior-yhtiöt sekä laite- ja prosessitoimittajat.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ