TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Kemianteollisuus

Swecolla on vuosikymmenien asiantuntemusta ja käytännön suunnittelun ja projektinjohdon kokemusta kaikilta eri kemianteollisuuden alueilta kuten hienokemikaaleista, epäorgaanisista kemikaaleista, lannoitteista, puunjalostuksen kemikaaleista ja sivutuotteista. Asiantuntijamme ovat työskennelleet lukuisissa kemianteollisuuden hankkeissa ja meillä on kokemusta vaativista erikoisasiantuntemista vaativista konsultointitehtävistä että laajoista kokonaissuunnittelua ja projektinjohtoa edellyttävistä ns. EPCM-mallin toimeksiannoista.

Käytössämme ovat uusimmat työkalut ml. prosessi- ja leviämismallinnus-, CAD- ja PI-kaavio-ohjelmistot.  Toiminnassamme korostuvat turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen. Olemme perehtyneet mm. poistokaasujen ja jätevesien puhdistustekniikoihin.

Riskianalyysit ja muut turvallisuustekniset selvitykset ovat olennainen osa Swecon työtä. Asiantuntijoillamme on vankkaa kokemusta mm. monista riskianalyysimenetelmistä kuten HAZOP, räjähdysvaarallisten tilojen suunnittelusta, räjähdyssuojausasiakirjan ja turvallisuusselvitysten laadinnasta ja onnettomuuksien arviointiin liittyvistä mallinnuksista.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ