TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Massa- ja paperiteollisuus

Laajojen investointihankkeiden toteuttaminen ja uusinvestointien teknistaloudellisten mahdollisuuksien arviointi vaativat vahvaa kokemusta ja teknistä ammattitaitoa.  Nykypäivän haasteet, ympäristövaikutusten arvioinnin onnistuminen, BAT- vaatimusten (Best Available Technology) täyttyminen, erilaisten raaka-aineiden ominaisuuksien hyödyntäminen sekä saatavilla olevan veden määrän ja laadun vaikutusten ymmärtäminen tuovat mukanaan tarpeita erikoisosaamiseen. Metsäteollisuus on lisäksi tärkeä osa biotaloutta.

Biotalouden investointien onnistuminen vaatii tietoa raaka-aineiden monimuotoisesta käytöstä. Perinteisten lopputuotteiden jatkojalostus ja sivutuotteiden uudelleen hyödyntäminen tuovat lisäarvoa investoinneille.

Swecolla on runsaasti kokemusta tuotantoprosesseista ja erilaisten hankkeiden läpiviennistä ja asiantuntijoillamme on pitkäaikaista suunnittelukokemusta. Hankkeiden aikataulujen lyhentyessä on tärkeää saada suunnittelu saumattomasti käynnistettyä eri osa-alueilla lähtötietojen tarkentuessa projektin edetessä. Tämä voidaan varmistaa osaavien suunnittelijoiden ja yhteisten laatu- ja turvallisuusohjeiden avulla.

Työmme perusta on vahva tehdastaseiden ja BOP-alueen osaaminen. Pääprosessien lisäksi laitosten apujärjestelmät ja vesien käsittely sekä energia- ja kemikaaliosastot kuuluvat osaamisalueisiimme.  Lukuisista suunnittelu – ja toteutusprojekteista kertynyt CAPEX- ja OPEX-tieto (investointi- ja käyttökustannukset) varmistavat toteutuksen onnistumisen. Lisäksi tekninen osaaminen logistiikkasuunnitelmien ja aluelayoutin laatimisessa ovat vahvuuksiamme.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ