TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Meriteollisuus

Olemme tiiviisti mukana suunnittelemassa yhtä maamme kansainvälisimmistä teollisuudenaloista.

Sweco tarjoaa kaikki työlajit ja projektin vaiheet kattavia suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitopalveluja sekä telakoille että järjestelmien kokonaistoimittajille ympäri maailmaa. Osaavilla ja sitoutuneilla asiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta sekä laivanrakennuksesta, että öljyn ja kaasun etsintään ja tuotantoon liittyvistä Offshore-sovelluksista sekä muun muassa merituulivoimaloiden jalustarakenteista. Palvelemme rungon, varustelun ja koneiston, sekä SIA suunnittelussa kokonaisvaltaisesti.

Erityisosaamisemme kattaa myös hydrodynaamiset simulaatiot ja niiden perusteella tehtävät lujuus- ja väsymisanalyysit sekä laivarakenteiden värähtelyanalyysit.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ