TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Projektipalvelut

Investointien projektipalveluista on tullut oleellinen osa suunnittelu- ja konsulttitoimistojen palveluntarjontaa. Erilaisia palvelupaketteja tarvitaan projektin toteutustavasta ja vaiheesta riippumatta.

Laajimmillaan toimeksianto kattaa kokonaisvaltaisen toteutusvastuun investointipäätöksestä aina tuotantolaitoksen käyttöönottoon asti. Tällöin on kyseessä ns. EPCM-sopimusmalli (Engineering, Procurement, Construction Management).

Asiakkaan projektinjohto-organisaatiota voi myös tukea seuraavilla palveluilla; yleinen projektihallinta, suunnittelun koordinointi, dokumenttien hallinta, projektinseuranta, hankintatoimi, HSEQ sekä työmaapalvelut.

Johtamisjärjestelmässämme on kuvattu ne käytännöt ja työmenetelmät, joita noudatamme työssämme. Yhteinen ohjeistuksemme tukee projektipalveluiden laadukasta tuottamista.

Projektipalveluiden avaintekijöitä ovat luottamuksellisuus, luotettavuus, ammattitaito ja joustavuus.

Korostamme kaikessa toiminnassamme työturvallisuus- ja ympäristönäkökohtia. Työmaaolosuhteissa toimimme aktiivisesti työturvallisuuden puolesta. Näistä ovat esimerkkinä turvallisuuskoulutukset, työmaakierrokset ja -auditoinnit.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ