TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Turvallisuussuunnittelu

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka tarjoaa laadukkaita suunnittelu- ja konsultointipalveluita kaiken kokoisiin hankkeisiin. Turvallinen tuotantolaitos on edellytys vastuulliselle liiketoiminnalle.

Turvallisuusnäkökulma kulkee katkeamattomasti mukana ensimmäisestä ympäristöselvityksestä alkaen ja jatkuu kaikkiin suunnittelun ja operoinnin vaiheisiin aina laitoksen turvalliseen alasajoon ja purkamiseen saakka. Sweco on kokonaisuuden ymmärtävä asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisuuden eri osa-alueet huomioivaa asiantuntijapalvelua.

Turvallisuuden lähtökohta on riskien arvioinnissa ja turvallisuusjohtamisessa. Turvallisuuteen kuuluvat prosessi- ja laiteturvallisuus, turva-automaatiojärjestelmät, vaatimusten mukaisuuden arviointi, tiedonkulku ja muutosten hallinta dokumentteineen. Teollisuuslaitoksen tietoturvallisuus on noussut merkittäväksi turvallisuuden osa-alueeksi. Olemme mukana kansainvälisessä alan standardoimistyössä.

Turvallisuuskoulutuksissa käytämme Competence Verification -harjoitusta. Cove on teollisuuslaitoksille kehitetty, pelinomainen harjoitus, jonka avulla todennetaan henkilöstön kyky toimia oikein prosessien muutos- ja häiriötilanteissa tai koulutetaan operointia sekä ylös- ja alasajotilanteita.

Sweco toimii asiantuntijana lukuisissa teollisuuden investointikohteissa ja on siten näköalapaikalla kehittämässä teollisuuslaitosten turvallisuutta ja tukemassa turvallisuusjohtamista. Eri alojen asiantuntijoista koostuva tiimimme tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaiset ratkaisut vaativiinkin turvallisuuskriittisiin projekteihin.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ