TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Vesi ja jätevesi

Suunnittelumme tavoitteena on puhtaampi, toimintavarma ja turvallinen veden tuottaminen.

Tarjoamme jätevesien puhdistukseen ja puhtaan veden tuottamiseen liittyvää suunnittelua ja projektinjohtopalvelua teollisuuden ja kunnallisten laitosten hankkeisiin. Tavoitteenamme on löytää mahdollisimman ympäristöystävälliset ja turvalliset ratkaisut puhtaan veden tuottamiseksi.

Tunnemme hyvin teollisuuden ja yhdyskuntien erilaisten jätevesien puhdistustekniikat ja niiden yhdistelmät.  Asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista puhtaan veden tuottamiseksi yhdyskunnille, teollisuuslaitoksille ja voimalaitoksille prosessin ja höyryntuotannon tarpeisiin.

Tarjoamme kokonaisvaltaisia suunnittelupalveluja hankkeiden esiselvitys- ja feasibility study -vaiheista aina toteutusvaiheen kautta käyttöönottoon asti. Tuotannon käynnistyttyä olemme usein mukana myös kunnossapidon suunnittelutehtävissä.

Asiantuntijamme ovat työskennelleet lukuisissa kunnallisissa ja teollisuushankkeissa, jotka vaativat erikoisasiantuntemusta, laajaa kokonaissuunnittelua ja projektinjohtoa.

Vesilaitosten asiakaskuntaamme ovat sellu- ja paperiteollisuuden, kemianteollisuuden ja kaivosteollisuuden eri tuotantoyhtiöt sekä laite- ja prosessitoimittajat.

/globalassets/images-480x270/480x270_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ