TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Ympäristöpalvelut

Tarjoamme teollisuudelle korkealaatuisia ympäristöasiantuntijapalveluita erilaisten hankkeiden toteuttamiseen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Autamme myös vapaaehtoisten ympäristötoimenpiteiden kuten ympäristöjohtamisjärjestelmän käyttöönottamisessa tai tuotteiden elinkaarilaskennan (mm. LCA) toteuttamisessa. Asiakkainamme on suuri joukko erityisesti prosessi- ja energiateollisuuden sekä kiertotalouden toimijoita, jotka arvostavat vahvaa toimialatuntemustamme ja osaamistamme vaativissakin tilanteissa.

Erikoisosaamistamme ovat suurten teollisuushankkeiden YVA- ja ympäristölupamenettelyt. Vahvalla ympäristölainsäädännön ja viranomaistoiminnan tuntemuksella minimoimme hankkeeseen liittyvät riskitekijät ja parannamme hankkeen hyväksyttävyyttä. Toteutamme hankkeiden lupa-asiat kokonaisvaltaisesti luvan ja YVA-menettelyn tarpeen arvioinnista ja hakemusten laatimisesta lainvoimaiseen lupapäätökseen saakka.

Hankkeet on mahdollista toteuttaa myös kokonaispalveluna, joka kattaa sekä hankesuunnittelun että mahdollisten YVA- ja lupavelvoitteiden toteuttamisen. Tällöin etuna on ympäristöasiantuntijoiden ja suunnittelijoiden saumaton yhteistyö projektin aikana, mikä edesauttaa sekä suunnittelu- että lupaprosessin sujuvaa etenemistä ja helpottaa toiminnanharjoittajan työtä projektin aikana.Tarjoamme monipuolisia palveluita myös muiden teollisuuden ympäristölainsäädännön velvoitteiden hoitamiseen.

Palvelumme kattavat muun muassa

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

 • Emilia
  Lier
  Osastopäällikkö, Teollisuuden ympäristökonsultointi
  +358 50 411 9387
  Yäurgä ivrfgv
 • Sirpa
  Torkkeli
  Ympäristökonsultointi
  +358 40 594 7864
  Yäurgä ivrfgv
 • Vilma
  Skinnari
  Ympäristöasiantuntija, Päästöluvat
  +358 50 358 9326
  Yäurgä ivrfgv

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ