Ympäristölupaprosessien asiantuntijana Kemiin rakennettavassa Ajoksen biopolttoainejalostamossa

Sunshine Kaidi New Energy Group on erikoistunut uusiutuvan energian tuotantoon, ympäristöteknologiaan ja energiatuotteisiin. Vuonna 1992 perustettu Kaidi kuuluu Kiinan suurimpiin bioenergiatoimijoihin. Suomessa yritys toimii nimellä Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy. ja se suunnittelee Kemin Ajokseen biopolttoainejalostamoa, joka tuottaisi noin 225 000 tonnia biopolttonesteitä vuodessa kaasuttamalla metsäbiomassoja. Kaasutettava raaka-aine on pääosin energiapuuta, jota käytettäisiin noin 1,8 milj. tonnia vuodessa, minkä lisäksi raaka-aineena voidaan käyttää bioöljyä arviolta 30 000 tonnia vuodessa. Swecon teollisuus- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana hankkeen vaativassa ympäristölupaprosessissa.

PROJEKTI

Laitoksen päätoimintoihin kuuluvat puubiomassan esikäsittely ja varastointi, biomassan kaasutus, kaasutusprosessissa syntyvän tervan kaasutus, kaasutuksessa tarvittavan hapen ja typen tuotanto, kaasutusprosessissa syntyvän synteesikaasun puhdistus, Fischer-Tropsch -synteesi ja synteettisen öljyn jalostus lopputuotteiksi sekä tuotteiden varastointi. Lisäksi toimintoihin kuuluvat kemikaalien vastaanotto ja varastointi, veden otto sekä vesien käsittelyt sekä prosessien tarvitseman höyryn tuottaminen.

Swecon teollisuus- ja ympäristöasiantuntijat toimivat hankkeessa ympäristöluvituksen konsulttina ja teknisenä konsulttina vastaten laitoksen ympäristö- ja vesilupahakemuksen valmistelusta ja laitoksen prosessiin liittyvien teknisten asioiden selvittämisestä yhteistyössä hankkeesta vastaavan kanssa. Hakemuksen valmisteluun sisältyivät myös tarvittavat vaikutusten arvioinnit, luontoselvitykset ja hankealuetta koskevien alustavien teknisten suunnitelmien valmistelu.

Hankkeelle saatiin myönteinen ympäristölupapäätös lupaviranomaiselta huhtikuun lopussa 2018.

Erityisen haasteen hankkeeseen toi muun muassa hanketta koskevien suunnitelmien sovittaminen hankealueen ympäristössä sijaitsevien suojeltujen luontoarvojen kannalta hyväksyttävällä tavalla.

"Yhteistyö Swecon kanssa suuren teollisuushankkeen vaativassa ympäristölupaprosessissa sujui erinomaisesti. Kaikkien hankkeessa tarvittavien alojen asiantuntemus on huippuluokkaa."
Toimitusjohtaja, Olli-Pekka Viljakainen, Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy