Sweco ja Honkajoki Oy – kestävät kumppanit

Molempien yritysten liiketoiminta ja brändi rakentuu samoista osatekijöistä. Vastuullisuus, uteliaisuus ja sitoutuminen toimintaympäristömme ja yhteiskuntamme suunnitteluun ja kehittämiseen kestävästi ja eettisesti ovat korkealla molempien yritysten asialistalla.

TAUSTAA

Honkajoki Oy on osa lihanjalostusteollisuuden tuotantoketjua. Sen liiketoiminnassa ja toiminta-alueella yhteiskunnan ja ympäristön huomioiminen ja agroekologinen toimintamalli konkretisoituu selkeästi.

Honkajoen tehdas on eläinperäisiä sivutuotteita jatkojalostava laitos, joka hyödyntää raaka-aineensa lähes sata prosenttisesti. Tuotantoprosessissa 100 000 tonnista erilaisia teurasjätteitä, elintarviketeollisuuden sivutuotteita ja osin maatiloilla kuolleista eläimistä tuotetaan prosessoitua eläinvalkuaista, lihaluujauhoa, rasvaa ja kaukolämpöä. Prosessoitu eläinvalkuainen käytetään eläinten rehuksi, lihaluujauho lannoitteiden raaka-aineeksi, rasva biodieselin raaka-aineeksi tai muuhun energiakäyttöön ja kaukolämpö lähialueen puutarhojen lämmitykseen. Alueella toimivan biokaasulaitoksen tuotteet hyödynnetään lähialueella. Tuulipuiston sähköenergia varmistaa alueen energia-omavaraisuutta. Honkajoki Oy toimii visionsa ’Kasvua kierrättämällä’ mukaisesti.

RATKAISU

Swecon ja Honkajoki Oy:n kumppanuus on jatkunut jo useita vuosia. Se pitää sisällään monipuolisia rakennetun ympäristön sekä teollisuuden asiantuntija ja suunnittelutehtäviä, alkaen kunnossapitosuunnittelusta ja hankeselvityksistä aina kokonaisvastuullisempiin projektinjohtopalveluihin tuotannon laajentamishankkeissa. Toimeksiantojen läpivienti yhteistyöllä ja jatkuvasti parantaen on syventänyt ja laajentunut luottamusta, joka on edellytys kestävälle yhteistyölle.