Mondo Minerals

Pitkään jatkunut yhteistyö Mondo Mineralsin kanssa vahvistui, kun Sweco valittiin talkkirikastamon laajennusprojektin EPCM-toteuttajaksi.

FAKTAT

PROJEKTI

Mondo Mineralsin Vuonoksen uuden jatkokäsittelylaitoksen suunnittelu

VUOSI

2014-2015

TAUSTAA

Mondo Minerals on talkkiin erikoistunut kaivosyhtiö, jolla on toimintaa Sotkamossa ja Vuonoksella sekä Saksassa ja Hollannissa. Mondo Mineralsin päätuotteen raaka-aine, talkkimalmi, sisältää nikkeliä. Talkkimalmin rikastuksen yhteydessä muodostuu sekä Sotkamon että Vuonoksen tehtailla nikkelirikastetta, joka on toimitettu tähän saakka sellaisenaan jatkojalostettavaksi. Tällä hetkellä tuotteen kaupallista arvoa ja jatkojalostusmahdollisuuksia heikentää erityisesti rikasteen korkeat epäpuhtauspitoisuudet.

RATKAISU

Sweco oli mukana suunnittelemassa Vuonokseen uutta jatkokäsittelylaitosta, joka käsittää talkkirikastamon nikkelirikasteen jatkoprosessoinnin.

Rikastaminen tapahtuu ulkotiloihin tehtävissä bioreaktoreissa, joissa esikäsittelyn jälkeen saostettaisiin epäpuhtaudet ja lopputuote. Lopputuloksena saadaan huomattavasti puhtaampi ja arvokkaampi kiintoaine.

Uuden jatkokäsittelylaitoksen valmistelutyöt alkoivat syksyllä 2014 ja työt päättyivät pääosin syksyllä 2015.

Vastasimme EPCM-toteutustavan mukaisesti koko hankkeen läpiviennistä suunnittelun, hankintojen ja työmaan kaikkien eri osa-alueiden osalta.

"Olemme iloisia siitä, että pitkäaikainen yhteistyömme Mondo Mineralsin kanssa jatkuu. Kyseessä on merkittävä tehdasinvestointi ja uuden prosessin suunnittelu on aina haastavaa."
Tomi Keskinen, liiketoiminnan johtaja, Sweco