Swecon asiantuntijat apunasi biolaitoksen luvituksessa ja REACH-rekisteröinnissä. Myös Fortum luottaa Swecon apuun.

Ennen uuden laitoksen käyttöönottoa tai uuden tuotteen lanseerausta on varmistettava, että lainsäädännön ja asiakkaan vaatimukset täyttyvät​. Swecon ainutlaatuinen yhdistelmä asiantuntijoita mahdollistaa laajat ja perustellut näkemykset niin turvallisuusjuridiikkaan, tekniikkaan kuin kemikaaliturvallisuuteen​. Fortum hyödynsi Swecon asiantuntijoiden osaamista pyrolyysiöljylaitoksensa luvittamisessa ja tuotteen REACH-rekisteröinnissä.

Bionesteiden ja -polttoaineiden kehitykseen ja valmistukseen liittyvät oleellisena osana sekä tuotantolaitoksen että lopputuotteen luvittaminen. Tutkimus- ja kehitystoimintaa voi harjoittaa, jos valmistettavasta aineesta on tehty ilmoitus EU:n kemikaalivirastolle (ECHA). Suurimittakaavaista tuotantoa varten laitos tarvitsee kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tarvittavat luvat laitosturvallisuuden varmistamiseksi. Laitoksen ympäristövaikutuksia arvioidaan ympäristöluvittamisen yhteydessä. Valmistettavan aineen koostumus, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä turvallisuus ihmiselle ja ympäristölle tutkitaan REACH-rekisteröinnissä, joka on eräänlainen lupa aineen markkinoille saattamiseksi. Sekä luvittaminen että REACH-rekisteröinti vaativat lainsäädännön vaatimusten tunnistamista, kykyä soveltaa tätä tietoa käytäntöön sekä luonnontieteellistä ja juridista osaamista.

Kun Fortum aloitti pyrolyysiöljylaitoksensa suunnittelun, Swecon asiantuntijat selvittivät lainsäädännön vaatimuksia ja pyrolyysiöljyn aineidentiteettiä REACH-rekisteröintiä varten. Raaka-aineena käytettävästä hakkeesta kaasuttamalla ja lauhduttamalla saatu lopputuote voi sisältää eri suhteissa puusta peräisin olevia aineita sekä erilaisia reaktiotuotteita. Pyrolyysiteknologiasta kiinnostuneet toimijat perustivat konsortion, jota Sweco hallinnoi. Sweco koordinoi aineelle tehtäviä tutkimuksia sekä valmisteli rekisteröintiasiakirjat ja kemikaaliturvallisuusarvioinnin. Swecon asiantuntijat olivat mukana myös laitoksen luvittamisessa ja laativat näihin tarvittavat hakemukset. Konsortiotyö jatkuu edelleen. 

”Fortum on ollut tyytyväinen joustavaan yhteistyöhön Swecon kanssa. Swecon asiakaspalveluhenkisyys ja asiantuntemus ovat olleet hyvä tuki uuden bioöljytuotteen kehityksessä ja kaupallistamisessa”, kiittelee Fortumin projektipäällikkö Sara Kärki.

Joensuun pyrolyysilaitos siirtyi kaukolämpöliiketoiminnan omistajanvaihdoksen yhteydessä Savon Voiman omistukseen alkuvuodesta 2020.  

"Fortum on ollut tyytyväinen joustavaan yhteistyöhön Swecon kanssa. Swecon asiakaspalveluhenkisyys ja asiantuntemus ovat olleet hyvä tuki uuden bioöljytuotteen kehityksessä ja kaupallistamisessa."
Sara Kärki, projektipäällikkö Fortum