Laatua ja turvallisuutta lääketeollisuudessa

Swecolla on pitkä historia lääketeollisuutta tukevissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Orion on suomalainen lääketeollisuusyritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Vuosikymmenet ylittävä yhteistyömme Orionin kanssa kertoo luotettavasta kumppanuussuhteesta. Kattava palvelutarjontamme sekä Orionin tuotantolaitosten ja sidosryhmien tuntemus tuo yhteistyölle lisäarvoa.

TAUSTAA

Lääkkeiden valmistus on viranomaisten ja keskeisten asiakkaiden säännöllisten tarkastusten kohteena. Täten toiminnassa ja teknisissä ratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota lääkkeen turvallisuuteen ja laatuun välittömästi ja välillisesti kohdistuviin riskeihin. ISO9001, ISO14001 ja OHSAS sertifioitu johtamisjärjestelmämme tukee laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien hallintaa toimeksiannoissamme.

RATKAISU

Tunnemme alalla noudatettavat käytännöt ja olemme pätevöityneet työskentelyyn tuotantotiloissa. Asiatuntijamme ja suunnittelijamme yhteistyössä asiakkaamme ja eri sidosryhmien kanssa ovat osallistuneet lääkkeiden vaikuttavien aineiden, tablettivalmisteiden ja suonensisäisten lääkkeiden tuotelinjojen hanke-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa (mm. injektio-, rakeistus- ja tablettipäällystyslinjat). Swecolla on vahvaa osaamista myös laite- ja hyödykejärjestelmien suunnittelusta (CIP, PW, WFI, höyry- ja lauhdejärjestelmät sekä prosessi-ilmastointi- ja VOC-käsittelyjärjestelmät). Olemme toimittaneet tuotantolinjojen toteutushankkeisiin suunnittelu- ja asiantuntijatukipalvelun lisäksi myös projektipalvelu-, hankinta- ja työmaatehtäviä. Erityispalveluna tarjoamme asennusvalvontaa ja validointitehtäviä, ATEX/turvallisuussuunnittelua sekä energian säästö- ja prosessimittauspalveluja.

Kuvat: Orion